Rejestracja Uczestników Kongresu,
Konferencji EDUASYST i Targów

Kongres

Panel 80 wykładów i 20 warsztatów dedykowanych przede wszystkim lekarzom. Zarejestruj się na  wybraną liczbę dni.
Rejestracja nie upoważnia do udziału w Konferencji EDUASYST.

Konferencja EDUASYST

Całodzienna sesja z 9 panelami wykładowymi i 8 warsztatami, dedykowana higienistkom i asystenkom stomatologicznym.
Rejestracja nie upoważnia do udziału w Kongresie.

Targi

Bezpłatna rejestracja, upoważnia do wejścia na część targową.
Rejestracja nie upoważnia do udziału w Kongresie ani Konferencji EDUASYST.

Facebook