Beauty Europe

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Beautyeurope.eu to firma zajmująca się sprzedażą wyrobów medycznych, dostarczaniem wiedzy w zakresie medycyny regeneracyjnej i estetycznej, opracowywaniem innowacyjnych produktów oraz rozwojem swoich klientów  w dziedzinach, w których dążą do perfekcji. Celem firmy jest dostarczenie na rynek  nowych technologii w postaci certyfikowanych wyrobów medycznych. 

EN

Beautyeurope.eu is a company that sells medical devices, provides knowledge concerning regenerative and aesthetic medicine, develops innovative products and takes care of the progress their clients make in the fields where they want to strive for perfection. 

The company aims at supplying the market with certified, high-quality medical products