Magdalena Szumska

Marcin Szumski

10.00-10.30

dr n. ekon. Magdalena Szumska
Otwarcie konferencji i wykład wprowadzający – Jak to jest w tej chwili na rynku? Jak działać w obecnym świecie?


ANATOMIA KONTAKTU Z PACJENTEM

10.40-11.45

mgr inż. Marcin Szumski
Komunikacja z pacjentem. Podstawy w końcu! przejrzyste. Kurs porządkujący, czyli anatomia kontaktu z pacjentem. Ścieżka pracy z pacjentem.


GALA UDANYCH BIZNESÓW – małe i średnie gabinety

11.45-12.55 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska
FINANSE dla CIEBIE: Zbuduj mądrze swój cennik. Zweryfikuj rentowność procedur medycznych. Finanse w praktyce lekarza dentysty oraz lekarza medycyny estetycznej. Policzone i odkryte: jakie ponosisz wydatki w procedurach zachowawczych, endodontycznych, chirurgicznych i implantoprotetycznych? Jak to zmniejszyć, aby działać z zyskiem? Obniżyć kosztochłonność – to jest możliwe! Przełomowa metoda ekonomii dla lekarzy dentystów. Będziecie zachwyceni!


13.20-14.30 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska, mgr inż. Marcin Szumski
JAK MARKETING robią INNI? Jak Ty możesz robić swój marketing za 1000 zł rocznie? A co działa i kosztuje zaledwie 500 zł? Budowanie programów sprzedaży usług stomatologicznych wysokorentownych i jednocześnie zgodnych z prawem. Marketing nie na pokaz i nie dla innych dentystów – czyli rób go dobrze, z sukcesem dla swojego gabinetu. Lokalny biznes stomatologiczny jest mądry! Marketing, który przekłada się na zyski.


Vorträge – 3.10.2020

ERFOLGREICHE GESCHÄFTE IN DER DENTOLOGIE – kleine und mittlere Büros zum Start – Zeit für uns!

Kongresshalle


10.00-10.30

dr n. ekon. Magdalena Szumska
Eröffnung der Konferenz und Einführungsvortrag – Wie ist es derzeit auf dem Markt? Wie soll man in der heutigen Welt handeln?


PATIENTENKONTAKTANATOMIE

10.40-11.45

mgr inż. Marcin Szumski
Kommunikation mit dem Patienten. Die Grundlagen endlich! transparent. Bestellverlauf, d. H. Die Anatomie des Kontakts mit dem Patienten. Der Weg der Arbeit mit dem Patienten.


GALA DER ERFOLGREICHEN UNTERNEHMEN – kleine und mittlere Büros

11.45-12.55 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska
FINANZEN FÜR SIE: Erstellen Sie Ihre Preisliste mit Bedacht. Überprüfen Sie die Rentabilität medizinischer Verfahren. Finanzen in der Praxis eines Zahnarztes und eines Arztes für ästhetische Medizin. Berechnet und entdeckt: Wie hoch sind Ihre Ausgaben für konservative, endodontische, chirurgische und implantatprothetische Eingriffe? Wie kann es reduziert werden, um profitabel zu arbeiten? Kosten senken – es ist möglich! Eine bahnbrechende ökonomische Methode für Zahnärzte. Sie werden begeistert sein!


13.20-14.30 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska, mgr inż. Marcin Szumski
WIE MACHEN ANDERE MARKETING? Wie können Sie Ihr Marketing für 1000 PLN pro Jahr durchführen? Was funktioniert und kostet nur 500 PLN? Aufbau von Verkaufsprogrammen für zahnärztliche Dienstleistungen, die gleichzeitig hochprofitabel und legal sind. Marketing ist nicht für Shows und nicht für andere Zahnärzte – das heißt, machen Sie es gut, erfolgreich für Ihre Zahnarztpraxis. Das lokale Dentalgeschäft ist schlau! Marketing, das sich in Gewinn niederschlägt.

Akademia Dawsona

Sala 1 


10.00-12.00

dr Dorota Stankowska „Jak przeprowadzić kompleksowe leczenie – funkcjonalna i estetyczna analiza krok po kroku na podstawie przypadku klinicznego”
Doktor Stankowska pokaże krok po kroku, jak przeprowadzić kompleksowe leczenie Pacjenta, który zmagał się z szeregiem problemów, m.in.: starciem zębów, przeskakiwaniem w stawie skroniowo-żuchwowym, próchnicą, brakiem zawiązka zęba stałego oraz brakami zębów w odcinku bocznym. Taka ich liczba może spowodować dezorientację u lekarza chcącego rozwiązać je wszystkie. W takich przypadkach bardzo ważne jest uporządkowanie działań. Doktor Stankowska pokaże sprawdzony protokół postępowania. Na podstawie omówienia procesu leczenia konkretnej Pacjentki, dowiesz się, w jakiej kolejności rozwiązywać zaistniałe problemy, by osiągnąć efekt nie tylko funkcjonalny, ale także estetyczny – spełniając marzenia o pięknym uśmiechu.

W leczenie zaangażowani byli lekarze różnych dziedzin stomatologii – przedstawiony zostanie skuteczny sposób komunikacji między nimi, nakierunkowany na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest zdrowie i piękny wygląd zębów Pacjenta.

Wykład odpowie na pytania:
· Jak odbudować funkcje żucia w jak najmniej inwazyjny sposób, zachowując przy tym estetykę?
· W jakim stopniu możemy wykorzystać dziś cyfrowe protokoły, aby efekt był przewidywalny i zadowalający dla pacjenta?
· Jak krok po kroku przeprowadzić zaawansowane leczenie, włączając w nie wszystkie specjalności?