ANDERSZ

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Dystrybutor amerykańskich i koreańskich firm: DANVILLE /ZEST DENTAL SOLUTIONS – piaskarki abrazyjne,mikropiaskarki abrazyjne Microetcher (kliniczno-techniczne), płynne kompozyty; kompozyt BulkEZ; All-Dent Sedacja Wziewna. VERICOM – Materiały bioceramiczne Wellroot; LASCHAL – igłotrzymacze, nożyczki, Yirro–samooczyszczające lusterka stomatologiczne.

 

Distributor of American and Korean companies: DANVILLE MATERIALS / ZEST DENTAL SOLUTIONS – air abrasion PrepStart H2O, intraoral sandblasters Microetcher, sectional matrix, flowable composites, new, innovative composite Bulk EZ;VERICOM – bioceramic materials Wellroot; LASCHAL – needleholders, scissors periotomes. Yirro –self-cleaning dental mirrors.