KONGRES
Dzień Nowych Technologii W Stomatologii (01.10.2020)

HARMONOGRAM

KONGRES
Program
(02.10.2020)

HARMONOGRAM

KONGRES
Gala Udanych Biznesów w Stomatologii
(03.10.2020)

HARMONOGRAM

.
Warsztaty
1-3 października

SZCZEGÓŁY

WYKŁADOWCY

Joseph Choukroun

Joanna Wysokińska-Miszczuk

Mariusz Lipski

Tomasz Gedrange

Marta Maciak

D. Moodley

Zobacz CV&BIO

Martin Lampl

Stephan Lampl

Aleksandra Nitecka-Buchta

Jacek Ciesielski

Paweł Andersz

Marcin Szumski

Magdalena Szumska

Dorota Bednarczyk-Kocwa

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr n.med. lek. dent.
Jacek Ciesielski

prof. dr hab. n. med.
Joanna Wysokińska-Miszczuk