Bilet upoważnia do wzięcia udziału w warsztacie pt. „Nowoczesne spojrzenie na pionową i poziomą augmentację kości wyrostka zębodołowego”, który odbędzie się w dniu 3 października 2020, w godz. 12:00 – 14:00

Bilet upoważnia do:

  • wejścia 1 osoby
  • darmowego parkingu
  • udziału w konferencji
  • uczestnictwa w gali
  • wejścia na targi

Gość Specjalny Istvan Urban

Odbudowa  pionowa i pozioma stanowi jedno z największych wyzwań związanych z regeneracją kości w stomatologii implantologicznej. Wynika to przede wszystkim z trudności zabiegu chirurgicznego oraz jego potencjalnych powikłań. Wykazano jednak, że przy zachowaniu ścisłego protokołu postępowania można osiągnąć przewidywalny i zadowalający efekt kliniczny. Przy postępowaniu z tkankami miękkimi podczas mobilizacji i unieruchomieniu płata w celu uzyskania optymalnego wgojenia materiału kościozastępczego, lekarz  powinien kierować się szczegółową znajomością anatomii klinicznej. Unieruchomienie i optymalny dobór materiału są kluczowe dla uzyskania kościotworzenia, nawet w odstępie od ścian kostnych ubytku.

Niniejsza prezentacja podsumowuje najważniejsze etapy odbudowy wyrostka i daje wgląd w sposoby przyswojenia tych wymagających procedur przez klinicystę.

Kup bilet