Martin Lampl

Zobacz CV&BIO

Stephan Lampl

Zobacz CV&BIO

Dr D. Moodley

Zobacz CV&BIO

Tomasz Gedrange

Jacek Ciesielski

Mariusz Lipski

Paweł Andersz

Joseph Choukroun

Wyklady – 1.10.2020 ( czwartek)

Sala kongresowa


10.00-12.00

Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych przed leczeniem protetycznym – Prof. dr hab. n. med.Tomasz Gedrange

Wykładowca przedstawi istotne zagadnienia, jak łączyć dyscypliny stomatologii w ramach stomatologii zintegrowanej i prowadzić leczenie pacjentów ortodontyczne i protetyczne.


12.00-13.30

Zastosowanie abrazji powietrznej w stomatologii – lek. stom. Paweł Andersz
Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m. in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowo-korzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)
– piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
– różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
– praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
– prezentacja przypadków


14.00-15.30

Zastosowanie cementów krzemowo-wapniowych w leczeniu kompleksu miazgowo-zębinowego u dzieci i dorosłych – prof. Mariusz Lipski
Podczas wykładu zostaną omówione dostępne obecnie na rynku cementy krzemowo-wapniowe (preparaty typu MTA, bioceramika syntetyczna wymagająca mieszania, bioceramika w postaci jednej pasty) stosowane w odbudowie tkanek zęba i leczeniu endodontycznym (materiały kondensowalne i typu flow). Zostaną przedstawione ich wady i zalety oraz stan wiedzy dotyczący ich skuteczności. Szczególna uwaga zostanie zwrócone na ich kliniczne zastosowanie – zaprezentowane zostaną przypadki własne. Prezentację wzbogacą zdjęcia kliniczne oraz filmy obrazujące stosowane techniki leczenia.


15.30-16.15

dr n. med. Jacek Ciesielski
„Fenomen mięśniowy”
W prezentacji wykładowca przedstawi własną koncepcję jak ustalać wysokość zwarcia centralnego, wykorzystując do tego mięśnie twarzo-czaszki pacjenta.


Sala kongresowa ONLINE


11.00-13.00

Dr Joseph Choukroun, Nicea, Francja
Zastosowanie autologicznych czynników wzrostu, komórek macierzystych i trójwymiarowej matrycy fibrynowej preparatu PRF w Medycynie Estetycznej twarzy. Światowa premiera systemu „PomPac”.
Podczas webinaru zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy stojące za powodzeniem zabiegu z wykorzystaniem PRF w Medycynie Estetycznej, biologia działania preparatów PRF, schemat regeneracji oraz protokoły wirowania krwi według najnowszych badań. Webinar zostanie uzupełniony również o praktyczne, kliniczne doświadczenia, schematy pracy z krwią własną pacjenta w zabiegach regeneracyjnych, możliwość wpływania na objętość uzupełnianych tkanek. Wykładowca przedstawi najnowszą innowację, premierę systemu PomPac, który umożliwia dłuższe wykorzystanie odwirowanego preparatu.


13.30-14.15

B.D.S. M.D.T. B.B.A Stephan Lampl
„Live Demo – pokaz zabiegu” „on-line”


14.30-15.15

B.D.S. M.D.T. B.B.A Stephan Lampl
„Wprowadzenie do stomatologii Edelweiss” „on-line”


16.15-17.15

PhD, Msc Dent PDD Desiguar Moodley
„Odbudowy estetyczne i rehabilitacja narządu żucia” „on-line”


17.15-18.00

PhD, Msc Dent PDD Desiguar Moodley
„Korony pediatryczne, odbudowa zębów za pomocą wkładów koronowo-korzeniowych (post and core) i nasza nowość Bloczki Edelweiss” „on-line”