HARMONOGRAM  – WARSZTATY – MEDYCYNA ESTETYCZNA

10.00 – 12.00

„AUTOLOGICZNE METODY REGENERACJI TKANKOWEJ – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP)
I FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA (PRF)”

Iniekcyjna Fibryna Bogato Płytkowa, zwana także Fibryną Bogato Komórkową. Swoją nazwę zawdzięcza największej koncentracji czynników wzrostu, leukocytów oraz obecności HSCs – hematopoetycznych komórek macierzystych CD34+.
Odkrycie i stosowanie w praktyce PRP, było punktem wyjściowym do dalszego rozwoju metod autologicznych. I-PRF jest efektem wieloletnich badań nad składnikami komórkowym krwi, prowadzonych w wielu ośrodkach na świecie. Poprzez manewrowanie parametrami siły odśrodkowej oraz czasu, udało się odkryć frakcję otwierającą nowy rozdział w dziedzinach autologicznych. Jest to najefektywniejszy koncentrat komórkowy, ograniczony jedynie przez ilość pozyskanego materiału.