Mariusz Lipski

Marta Maciak

Paweł Andersz

Wykłady 2.10.2020 ( piątek)

Sala kongresowa


10.00-11.30

prof. Mariusz Lipski – Apeksyfikacja czy rewitalizacja – postępowanie w przypadku zębów niedojrzałych z martwą miazgą
Podczas wykładu omówione zostaną dwie metody leczenia zębów niedojrzałych z martwą miazgą oraz ich modyfikacje. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy zastosować rewitalizacja a kiedy apeksyfikację?
2. Na czym polega apeksyfikacja a na czym rewitalizacja i jak obie procedury technicznie wykonać?
3. Jakich użyć materiałów i leków?
4. Na czym polega zmodyfikowana metoda apeksyfikacji (połączenie apeksyfikacji z rewitalizacją łatwiejsze do wykonania dla lekarza praktyka)?
Prezentację wzbogacą zdjęcia kliniczne i filmy.


11.45-12.45

dr n. med. Marta Maciak – Hit czy mit? Lasery w gabinecie stomatologicznym
Nowoczesne technologie wkraczają do praktyk stomatologicznych. Jedną z nich są lasery, wokół których pojawia się wiele kontrowersji spowodowanych niezbyt udanym wejściem tych urządzeń na rynek w latach 90.
Jednakże współczesne lasery to już zupełnie inne urządzenia, które znajdują bardzo szerokie zastosowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Dziś już nikt nie wyobraża sobie profesjonalnego gabinetu stomatologicznego bez takiego rozwiązania.
Lasery stomatologiczne otwierają nowe możliwości leczenia. Dzięki ich zastosowaniu większość procedur na tkankach twardych można przeprowadzić z minimalną inwazyjnością i całkowicie bezboleśnie. Zaletą laserów jest także możliwość wykonywania bezkrwawych zabiegów na tkankach miękkich. Procedury stają bardziej komfortowe dla pacjenta, a obrzęk i dolegliwości bólowe zminimalizowane.
W wykładzie zostaną przedstawione przypadki kliniczne ukazujące możliwości zastosowania laserów Er:YAG i Nd:YAG podczas wykonywania standardowych zabiegów.


13.00-14.30

lek. stom. Paweł Andersz – Abrazja powietrzna. Obecny stan wiedzy
W pierwszej części wykładu omówiona zostanie abrazja powietrzna jako procedura lecznicza; szczegółowo omówione zostaną możliwości jej zastosowania w gabinecie stomatologicznym; zaprezentowane zostaną przypadki kliniczne z własnej praktyki, w tym „trudne” sytuacje kliniczne, które można rozwiązać jedynie z użyciem piaskarki klinicznej lub mikropiaskarki.
W drugiej części prezentacji uczestnicy zostaną zapoznani z dowodami naukowymi przemawiającymi za stosowaniem piaskarek, w tym mikropiaskarek w profilaktyce oraz leczeniu chorób zmineralizowanych tkanek zęba.