Beauty Europe

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Beautyeurope.eu sprzedaje certyfikowane wyroby medyczne oraz dostarcza wiedzę w zakresie medycyny regeneracyjnej i estetycznej. Dystrybutor hybrydowych stymulatorów kolagenu PDLLA + HA oraz zestawów do zabiegów autologicznych. Organizator szkoleń masterclass dla lekarzy, oferuje autorski program dla młodych trenerów Rising Stars.

EN

Beautyeurope.eu sells certified medical devices and provides knowledge in the field of regenerative and aesthetic medicine. Distributor of PDLLA + HA hybrid collagen stimulators and sets for autologous treatments. The company offers masterclass trainings for medicals and its own program for young trainers – Rising Stars.