C.Witt Dental

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma C.Witt Dental jest wyłącznym dystrybutorem szwajcarskiej firmy implantologicznej Thommen Medical produkującej system SPI, niemieckiej firmy Starmed produkującej najwyższej jakości lupy stomatologiczne, brazylijskiej firmy Bionnovation, NIKE – materiały szewne, Kalos oraz Hyundai (T-Gen) a także firmy Orodeka – pilniki endodontyczne.

EN

C.Witt Dental is the exclusive distributor of the Swiss Thommen Medical implant company producing the SPI system, the German company Starmed producing the highest quality dental loupes, the Brazilian company Bionnovation, NIKE – suture materials, Kalos, Hyundai (T-Gen) and Orodeka, which has flexible endodontic files.