Magazyn Stomatologiczny

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

„Magazyn Stomatologiczny” jest najdłużej działającym na polskim rynku pismem naukowo-zawodowym dla stomatologów – ukazuje się od 1991 r. Miesięcznik indeksowany jest w bazie Index Copernicus, a także w Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Liczba punktów MNiSW wynosi obecnie 5,0. Program edukacyjny umożliwia uzyskanie 100 punktów edukacyjnych.

EN

„Magazyn Stomatologiczny” is the longest operating scientific and professional journal for dentists on the Polish market – it’s been published since 1991. The monthly is indexed in the Index Copernicus database, as well as in the Polish Medical Bibliography. The number of points of the Ministry of Science and Higher Education is currently 5.0. The educational program allows you to get 100 education points.