MDS JOŃCZYK

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

MDS Jończyk zajmuje się kompleksowym wyposażeniem gabinetów, klinik stomatologicznych, sterylizatorni, sal zabiegowych i operacyjnych. Naszym klientom oferujemy najwyższej jakości produkty renomowanych  i docenionych na rynku firm. 

Jesteśmy autoryzowanymi dystrybutorami firm: DENTSPLY SIRONA – unity stomatologiczne, systemy radiologii, systemy skanowania wewnątrzustnego,  końcówki, autoklawy DAC;  LG – monitory medyczne; DURR DENTAL – kompresory, pompy, systemy radiologii, urządzenia do higienizacji; OWANDY RADIOLOGY – systemy radiologii; MELAG – autoklawy, myjnie termodezynfektory, zgrzewarki; TECNO-GAZ – sedacja, autoklawy, lampy operacyjne; BRUMABA – stoły operacyjne, stołki operatora. 

Jesteśmy aktywni na każdym etapie projektowania, budowy i wyposażenia gabinetu stomatologicznego. Dysponujemy praktyczną wiedzą przy tworzeniu instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gabinetu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów radiologicznych. Ponadto oferujemy Państwu pełne wsparcie posprzedażowe. Zajmujemy się wdrożeniem, obsługą  i doradztwem technicznym oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

EN

MDS Jończyk provides equipment for dental offices, dental clinics, sterilization rooms, treatment and operating rooms. We offer our clients products of the highest quality manufactured by reputable and recognizable companies.  

 

The company is an authorized distributor of products manufactured by: DENTSPLY SIRONA – dental units, imaging systems, tips, lasers, DAC autoclaves; LG – medical monitors; DURR DENTAL – compressors, pumps, imaging systems, hygiene equipment OWANDY RADIOLOGY – imaging systems;; MELAG – autoclaves, washers, thermal disinfectors, welding machines; TECNO-GAZ – sedation, autoclaves, surgical lamps; BRUMABA  – surgical tables, operators stools. 

 

We play an active role at every stage of designing, building and equipping a dental clinic. We will provide you with practical knowledge in creating installations necessary for the proper functioning of a dental office. We have extensive experience in the implementation of imaging systems. In addition, we offer you full after-sales support. We deal with implementation, service and technical consultancy as well as warranty and post-warranty service.