Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI) powstało w Zabrzu 2003 roku i od tego czasu głównym celem PSI jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Założenia dydaktyczne realizowane są poprzez kształcenie podyplomowe Curriculum Implantologii 2.0, modułowe kursy w ramach Expert Programu PSI oraz organizowany co dwa lata Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI. PSI umożliwia zdawanie egzaminów potwierdzających Międzynarodowe Umiejętności Fellowship/Diplomate/Mastership oraz jest wydawcą półrocznika „Implantologia Stomatologiczna”.