Spóldzielnia Inwalidów Zgoda

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

S.I. ZGODA to firma z ponad 70-letnią tradycją produkcyjną działająca w branży włókienniczej. Produkujemy środki ochrony indywidualnej I, II i III kategorii: półmaski filtrujące, rękawice ochronne, zarękawki, skarpety przemysłowe, odzież roboczą i ostrzegawczą oraz sorbenty syntetyczne.

EN

S.I. ZGODA is a company with over 70 years of manufacturing tradition operating in the textile industry. We produce personal protective equipment of categories I, II and III: filtering half masks, protective gloves, sleeves, industrial socks, working and warning clothing and synthetic sorbents