Wydawnictwo Czelej

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Wydawnictwo Czelej specjalizuje się w książkach, czasopismach i konferencjach medycznych. Wydawnictwo współpracuje z najlepszymi ośrodkami medycyny oraz uczelniami medycznymi w Polsce i na świecie. Z Wydawnictwem aktywnie współpracuje ponad 3100 osób związanych z medycyną (autorów, tłumaczy, recenzentów), w tym 627 osób z tytułem naukowym profesora.

EN

Czelej Publishing House specializes in medical books, magazines and conferences. The publishing house cooperates with the best medical centers and medical universities in Poland and in the world. Over 3,100 people associated with medicine (authors, translators, reviewers) actively cooperate with the Publishing House, including 627 people with the academic title of professor.