ZEPTER

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Od 35 lat nasze kultowe produkty pomagają dbać o zdrowe i długie życie. Działamy w ponad 60 krajach na 5 kontynentach. Troszczymy się o czyste powietrze i wodę, zdrowe odżywianie i sen, a nasze urządzenia medyczne Bioptron wspierają leczenie chorób. Nasze rozwiązania opierają się na odkryciach nagrodzonych Nagrodą Nobla i są chronione patentami. 

EN

For 35 years, our products have helped to maintain a healthy and long life. We operate in over 60 countries on 5 continents. We care about clean air and water, healthy nutrition and sleep, and our  medical devices support the treatment of diseases. Our solutions are based on discoveries awarded with the Nobel Prize and are protected by patents.