HARMONOGRAM 11.09.2020


10.00-10.15

Otwarcie Konferencji przez Prezesa Tomasza Szypułę.


10.15 – 11.00

Co powinien wiedzieć lekarz stomatolog, aby leczyć pacjenta z chorobą przyzębia.
Prof. dr hab. Renata Górska


11.00 – 11.45

Spojrzenie periodontologa na chirurgię periodontologiczną w kontekście leczenia
interdyscyplinarnego.
Dr n.med. Bartłomiej Górski


11.45 – 12.00

Dyskusja


12.00 – 12.30

Przerwa kawowa


12.30 – 13.15

Najczęstsze powikłania w leczeniu periodontologicznym.
Lek stom. Wojciech Ryncarz


13.15 – 14.00

Leczenie periimplantitis. Algorytm postępowania.


14.00 – 14.15

Dyskusja


14.15 – 15.15

Lunch


15.15 – 16.15

Estetyka albo Estetyka + Okluzja. Jak podjąć właściwą decyzję.
Dr n.med. M. Żarow


16.15 – 17.15

Możliwości leczenia protetycznego pacjentów z chorobą przyzębia.
Dr n.med. Piotr Okoński


17.15 – 17.30

Dyskusja


HARMONOGRAM 12.09.2020


11.30 – 12.00

Przerwa