Купить билет на Конгресс

Программа стоматологии

 • 11.30 - 12.30Эффективная продажа медицинских услуг. Увеличение способностей рекомендации медицинских услугDaniel Nowocin

  Prowadzący: Daniel Nowocin
  Sprawdzenie świadomości zespołu recepcji w kwestii znajomości celu rozmowy (czy pracownik wie, w jakim celu odbiera telefon?), Omówienie struktury i sposobu prowadzenia rozmów z uwzględnieniem ich poszczególnych etapów, Wyjaśnienie jak czynniki dodatkowe wpływają na odbiór komunikacji przez Pacjenta (ton głosu, głośność, tempo itp.), Omówienie wpływu postawy i zaangażowania pracownika w kontakcie z Pacjentem (zwrócenie uwagi na dynamikę rozmowy, podekscytowanie, zniecierpliwienie, pouczanie czy lekceważenie Pacjenta), Podkreślenie dbałości o dobry wizerunek i wywieranie pozytywnego wrażenia na Pacjenta, Metody pomagające dostosować się do sposobu przekazu Pacjenta i otwarta z nim komunikacja, Omówienie rodzajów Klientów (Pacjentów) wraz z podaniem przykładów, Poszerzenie umiejętności formułowania jasnych i zrozumiałych dla Pacjenta komunikatów, Wyjaśnienie pojęcia „Aktywnego słuchania” wraz z przykładami odpowiedniego zastosowania poszczególnych metod, Pozyskiwanie wartościowych informacji od pacjenta – umiejętność zadawania odpowiednich pytań, Wyjaśnienie dlaczego i w jakim celu warto informować o korzyściach oraz rekomendować usługi placówki medycznej, Omówienie roli postaw i przekonań oraz ich przełożenia na skuteczność umawiania wizyt. Sposoby informowania o korzyściach, Zwrócenie uwagi na używane w rozmowach z Pacjentami zwroty (np. zdrobnienia, nawyki słowne, liczba mnoga), Zwrócenie uwagi na to jak można sobie poradzić w trudnych sytuacjach (np. reklamacja, roszczeniowy Pacjent), Radzenie sobie z obiekcjami i krytyką pacjenta, np. na temat ceny czy proponowanego terminu wizyty, Optymalizację przebiegu rozmowy – zwiększenie świadomości jak sposób prowadzenia rozmów wpływa na wizerunek placówki medycznej oraz jak asertywnie podchodzić do Pacjenta, Finalizację rozmów – „zamykania rozmów”, Ujednolicenie lub ustalenie standardów obsługi Pacjentów.

Пленарный зал

Sala

 • 10.00-10.45„Эстетическая стоматология с препарированием / или без препарирования”dr n.med. Maciej Żarow

  Stomatogia zachowacza przeżywa swój renesans dzieki rozwojowi nowych technik adhezyjnych, materiałów, instrumentów oraz wyższej świadomości stomatologów oraz samych pacjentów. Lekarz stomatolog stając przed wyborem dostępnych technik powienien w świadomy i etyczny sposób przedstawić pacjentowi możliwe dziś opcje odbudowy zębów czy ewentualny zmiany poprawiające ich estetykę. W przypadku wielu pacjentów takie możliwości jak wybielanie, mikroabrazja, infiltracja szkliwa żywicą czy odbudowa żywicami kompozytowymi dają alternatywę dla tradyjnych rozwiazać protetycznych, często nawet bez ingerencji w twarde tkanki zębów. W innych bardziej kompleksowych przypadkach możliwe są techniki minimalnej preparacji i stosowania licówek porcelanowych, ale z zachowaniem reguł minimlanej preparacji.. W tym wypadku kluczowe jest planowanie, a lekarz i pacjent musi być świadomy końcowego kształtu zębów już na samym początku planowania leczenia. Techniki inwazyjnej preparacji odsłaniającej zębinę na dużej powierzni zęba na szczęście odchodzą dziś do przeszłości i są już dziś rzadko stosowane… oby jeszcze rzadziej! W czasie wykładu autor przedstawi na podstawie przypadków klinicznych wskazania i przeciwskazania różnych rozwiązań w minimalnie inwazyjnej stomatologii odtwórczej

 • 11.45-12.30„Возможность эстетической корректировки десны с помощью интердисциплинарного стоматологического лечения у взрослых пациентов”dr hab.n.med. Paweł Plakwicz

  Stan tkanek miękkich i twardych otaczających zęby jest kluczowym elementem wpływającym na odległe efekty leczenia stomatologicznego i na zadowolenie pacjentów. Leczenie interdyscyplinarne zwłaszcza pacjentów dorosłych, włączające leczenie ortodontyczne, protetyczne lub implantoprotetyczne jest szczególnie wymagające w odniesieniu do prawidłowej oceny stanu dziąsła i planowanej kolejności etapów postępowania. Recesje dziąsłowe, zwłaszcza w cienkim fonotypie periodontologicznym są często trudnym wyzwaniem w terapii pacjentów dorosłych a czasem stanowią estetyczne ograniczenie zaplanowanego leczenia. W wykładzie zostaną przedstawione przypadki leczenia pacjentów poddanych różnym planom leczenia wielospecjalistycznego, które zilustrują potencjalne możliwości leczenia recesji dziąsłowych. Omówione zostaną zarówno klasyczne metody przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej z podniebienia jak również zastosowanie dostępnych w Polsce substytutów tej tkanki. Zaprezentowane będą przykłady współpracy chirurga z lekarzem ortodontą i protetykiem w prowadzeniu leczenia pacjentów dorosłych wymagających uszeregowania zębów, rehabilitacji protetycznej oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych poprawiających fenotyp i położenie dziąsła brzeżnego.

 • 11.45-12.30Перфорация! И что дальше?! Что сделать, чтобы ее не делать?dr n.med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

  Perforacja twardych tkanek zęba jest jednym z jatrogennych powikłań leczenia endodontycznego, a jej diagnostyka i leczenie, to często wyzwanie dla lekarza dentysty. Postawienie właściwej diagnozy i prawidłowe określenie typu perforacji warunkuje postępowanie kliniczne. Poznanie najczęstszych przyczyn powstawania tego typu niepowodzeń oraz metod pozwalających im zapobiegać to równie ważny aspekt tego zagadnienia. Dlatego podczas wykładu zostaną omówione czynniki wpływające na wystąpienie perforacji oraz przykłady przypadków, w których najczęściej do niej dochodzi. Obok aspektów dotyczących diagnostyki, rokowania i klinicznej klasyfikacji perforacji zostaną przedstawione procedury rekonstrukcji utraconych tkanek. Obrazują one techniki, narzędzia i materiały stosowane w zabiegach zamykania takich ubytków. Wykład obejmie prezentację praktycznych wskazówek, których zastosowanie ma na celu zapobieganie takim powikłaniom oraz algorytmu postępowania w leczeniu już istniejących perforacji.

 • 14.30-15.15„Как получить красивую улыбку у детей и молодежи, у которых отсутствуют резцы в челюсти”dr hab.n.med. Ewa Czochrowska

  Wrodzony brak zawiązków górnych siekaczy bocznych lub utrata siekaczy przyśrodkowych w szczęce w wyniku urazu stanowią poważny problem estetyczny dla pacjentów. W przypadku pacjentów w wieku rozwojowym możliwości rehabilitacji protetycznej są ograniczone ze względu na postępujący rozwój twarzoczaszki. Także planowanie leczenia braków zębowych w tej grupie pacjentów musi uwzględnić prognozowanie długoczasowe. Autotransplantacja zębów przedtrzonowych i ortodontyczna przesunięcia siekaczy bocznych i kłów umożliwiają uzupełnienie braków zębowych naturalnymi substytutami, które adaptują się do zmian wzrostowych w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki.
  Planowanie leczenia z zastosowaniem autotransplantacji zębów przedtrzonowych i ortodontycznego zamknięcia braków musi uwzględnić wiele czynników takich jak: typ i liczba brakujących zębów, zgryz i profil pacjenta, prognozowanie długoczasowe oraz opinię pacjenta. Podczas wykładu zostaną przedstawione wyniki leczenia z zastosowaniem autotransplantacji zębów przedtrzonowych oraz ortodontycznego zamknięcia braków zębów siecznych w szczęce na podstawie piśmiennictwa i wybranych przypadków klinicznych

 • 14.30-15.15Ból w stomatologii - zastosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnychdr n.med. Maciej Nowak

  Opis:

  "Charakter i lokalizacja bólu jak również obecność stanu zapalnego są ustalane podczas stomatologicznego badania podmiotowego i przedmiotowego często wspomaganych radiologicznym badaniem dodatkowym, co służy wykryciu przyczyny pojawiających się dolegliwości bólowych, a co za tym idzie zaplanowaniu i przeprowadzeniu właściwego leczenia. Warto do badania użyć sondy periodontologicznej, jako że dolegliwości bólowe oraz pojawienie się stany zapalnego mogą być związane nie tylko z samym zębem ale również z błoną śluzową jamy ustnej oraz przyzębiem  czyli dziąsłem, ozębną czy kością.

  Wybór właściwego leku, a także jego dawkowanie zależy nie tylko od natężenia bólu i opiera się na stosowaniu analgetyków o coraz większej skuteczności działania, a także na uzupełnianiu działania leków przeciwbólowych zgodnie z drabiną analgetyczną WHO, ale również jest związane z występowaniem stanu zapalnego w jamie ustnej.

  Zanim przeprowadzi się pełną ocenę stanu klinicznego i podejmie ostateczne leczenie stomatologiczne, zaleca się zastosowanie leków przeciwbólowych.

  Leczenie przeciwbólowe jest również stosowane jako terapia wspomagająca po zabiegach chirurgicznych, stomatologicznych, w trakcie leczenia zachowawczego, endodontycznego, leczenia chorób przyzębia, błony śluzowej, utrudnionego wyrzynania zębów, nadwrażliwości zębów,  a także w przypadku pojawienia się powikłań.

  Każdy lekarz przepisujący niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinien zdawać sobie sprawę z istotnych różnic pomiędzy preparatami w zakresie ich bezpieczeństwa, szczególnie dla układu krążenia oraz dla przewodu pokarmowego. Odpowiedni dobór preparatu i ewentualne równoczesne zastosowanie leków osłaniających może istotnie zmniejszyć częstość powikłań po tych lekach.

  NLPZ stosuje się głównie jako leki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Mogą one podobnie jak wszystkie inne leki, powodować działania niepożądane. Ze względu na bardzo powszechne stosowanie skala problemu jest duża. Należy podkreślić, że często stosowany paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego oraz może powodować uszkodzenie wątroby (w USA zatrucie paracetamolem jest jedną z częstszych przyczyn przeszczepiania wątroby). W celu zmniejszenia działań niepożądanych należy wybierać leki o krótkim czasie półtrwania i szybkim czasie działania, szczególnie izomery klasycznych  NLPZ (np. deksketoprofen), stosować najmniejszą skuteczną dawkę oraz unikać interakcji lekowych.

 • 15.45-16.30„Усовершенствование эстетики улыбки с помощью фарфоровых колпачков у пациентов, которые лечатся у ортодонта”lek stom. Magdalena Jaszczak-Małkowska

  W prezentacji zostanie poruszony temat estetycznego leczenia protetycznego po ukończonym leczeniu ortodontycznym. Nie zawsze leczenie ortodontyczne jest wystarczające do przywrócenia pełnej i satysfakcjonującej pacjenta estetyki uśmiechu. Dotyczy to pacjentów z uogólnionymi starciami zębów, szparowatością w odcinku przednim wynikającą z dysproporcji pomiędzy szerokością zębów a wielkością bazy kostnej, dysfunkcjami szkliwa oraz wymagających zmiany kształtu zębów jak w wypadkach ortodontycznego zamykania przestrzeni oraz zębach transplantowanych. W powyższych przypadkach dopiero leczenie protetyczne jest leczeniem docelowym.

  W 1996 ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie uzyskując tytuł lekarza stomatologa.
  W latach 1997-1999 pracowała jako asystent , pracownik naukowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie jednocześnie współpracując naukowo z Instytutem Genetyki i Hodowli PAN.
  Od roku 2000 prowadzi praktykę prywatną specjalizującą się w kompleksowym, wielospecjalistycznym leczeniu pacjentów ze szczególnym naciskiem na stomatologię estetyczną.
  W roku 2008 uzyskała dyplom Specjalisty Protetyki Stomatologicznej.
  Obecnie współpracuje z Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 • 16.30-17.15Имплантологическое лечение пациентов с развивающими видами воспалительных процессов пародонта ”dr n.med. Bartłomiej Górski

  Destrukcja tkanek twardych i miękkich otaczających zęby prowadząca do pogorszenia estetyki, patologicznej migracji i zwiększonej ruchomości zębów, a w konsekwencji do ich utraty to tylko niektóre konsekwencje zapalenia przyzębia. Zaawansowane postaci chorób przyzębia wymagają leczenia interdyscyplinarnego. Odbudowa funkcji i estetyki układu stomatognatycznego przy udziale technik regeneracyjnych i rehabilitacji implanto-protetycznej w wielu przypadkach wymaga wdrożenia przygotowawczych procedur rekonstrukcyjnych. Analiza czynników ryzyka, które w dużej mierze są wspólne dla zapalenia przyzębia i zapalenia tkanek okołowszczepowych, jest szczególnie istotna w odniesieniu do pacjentów predysponowanych do chorób przyzębia o dynamicznym i agresywnym przebiegu. W prezentacji zostaną przedstawione problemy związane z leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaawansowanymi postaciami periodontopatii oraz możliwości w zakresie odbudowy utraconych tkanek przyzębia.

 • 15.45-16.30Рентабельная стоматологическая практикаMichał Katarzyński

  Poznaj wzorcowy model zarządzania, który pozwoli Tobie pogodzić funkcję lekarza pracującego przy fotelu z rolą szefa lub menedżera.
  Jeżeli do tej pory Twoje zarządzanie praktyką i zespołem było intuicyjne... to najlepszy czas, aby poznać wiedzę z zakresu fundamentów delegowania zadań, motywowania personelu lub ustalania czytelnych zasad współpracy.

 • 11.30 - 12.30„System przetwarzania tkanek zęba na autogenny materiał kościotwórczy.”dr n.med. lek. dent. Jacek Ciesielski:

  Program:
  1. Wskazania do użycia tkanek własnych pacjenta-zęby po ekstrakcji po przetworzenia w urządzeniu Bonmaker do odbudowy kości wyrostka zębodołowego.
  2. Jak prowadzić selekcję właściwą zębów do augmentacji w zabiegach chirurgicznych.
  3. Jednoetapowa procedura w zabiegach chirurgicznych łączących ekstrakcję zęba przetworzenie zęba augmentację autogenną i implantację.
  4. Czy zęby własne pacjenta mogą być potencjalnym źródłem zakażenia pola zabiegowego.
  5. Omówienie badań własnych prowadzonych z Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną w Łodzi.
  6. Omówienie badań histologicznych prowadzonych z certyfikowanym laboratorium.
  7. Przegląd przypadków klinicznych
  8. Dyskusja