Stomatologia – wykłady

Prof. Giulio Rasperini Dept. of Periodontology, Dental School University of Milano, Milano, Italy
Synopsis
In the last years the aesthetic demand from the patients has become the biggest challenge in Periodontology as well as in implant dentistry. Besides functional results is now important to achieve aesthetic success, particularly in the anterior areas.
The introduction of new biological concepts, biomaterials and new surgical techniques during the last years, makes possible to answer to the patient’s demands and change the prognosis of compromised teeth with predictable long term results.
A decision making of different clinical situation, based on the evidence will be analyzed during the presentation and the procedures will be shown in details.
MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I NASTĘPSTWA TERAPII PERIODONTALNEJ
W ostatnich latach potrzeby estetyczne pacjentów stały się największym wyzwaniem z zakresu periodontologii oraz stomatologii implantologicznej.Oprócz funkcjonalnych rezultatów ważne jest również osiągnięcia sukcesu estetycznego, szczególnie w obszarach przednich. Wprowadzenie nowych koncepcji biologicznych, biomateriałów i nowych technik chirurgicznych w ciągu ostatnich lat pozwala odpowiedzieć na potrzeby pacjenta i poprawę rokowania z przewidywalnymi długoterminowymi wynikami. Podczas prezentacji zostanie przeanalizowana decyzja w odmiennych sytuacjach klinicznych oparta na dowodach, a procedury zostaną szczegółowo przedstawione.

Technika crown down jest wielokrotnie opisywaną w piśmiennictwie racjonalna techniką opracowywania systemu korzeniowego.
W technice wykorzystywane są współczesne narzędzia rotacyjne , istnieje wiele systemów, jednak wszystkie współczesne instrumenty są aktywne, niezmiernie fleksyjne i wykonane z wzmocnionego stopu ni-ti. W aspekcie skomplikowanej anatomii przestrzeni kanałów wraz ze skutecznymi metodami irygacji, narzędzia ni- ti są podstawowym elementem preparacji kanałów korzeniowych. Współczesna endodoncja wykorzystująca nowoczesne instrumentarium i powiększenie mikroskopu endodontycznego staje się powoli standardem, a leczenie staje sie coraz bardziej przewidywalne.

Wykład koncentruje się w najdrobniejszych detalach na jednym z etapów leczenia kanałowego, jakim jest obturacja. Omówione zostaną podstawowe techniki powszechnie stosowane podczas leczenia kanałowego i porównane z „trójwymiarową” techniką jaką jest wypełnianie gorącą, uplastycznioną gutaperką. Ta nowoczesna technika zostanie dokładnie omówiona, „krok po kroku” ze wszystkimi jej zaletami jak i wadami. Podczas wykładu przedstawione będą różne sytuacje kliniczne, również te nietypowe, i pokazany zostanie algorytm postępowania w przypadku ich wystąpienia. Wykład zawiera dużo materiałów filmowych udokumentowanych przypadków o różnym stopniu skomplikowania.

Jakie są wskazania do powtórnego leczenia endodontycznego, kiedy je przeprowadzić z tradycyjnego dostępu, kiedy z chirurgicznego a kiedy wybrać alternatywne rozwiązania.
Jak pokonać przeszkody w zębie już leczonym endodontycznie, jak usunąć gutaperkę, uszczelniacz i wkłady koronowo-korzeniowe w sytuacji kiedy zapadnie decyzja o rewizji zęba uprzednio leczonego.

Dobra jakość życia, zdolność pamięci oraz zachowanie zdrowego wyglądu pomimo upływających lat, możemy próbować osiągnąć m.in poprzez odwracanie lub hamowanie starzenia się komórek. Uzupełnianie niedoborów hormonalnych, witamin, mikro – i makroelementów oraz antyoksydantów jest istotnym czynnikiem tego procesu.
dr n. med. Ewa Drozd-Styk
Specjalista Endokrynolog, medycyna przeciwstarzeniowa. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej.

Celem wykładu jest przedstawienie zaawansowanej funkcjonalności oprogramowania do projektowania i przygotowywania szablonów chirurgicznych – oprogramowanie DentalHolding Guide Planning, (w tym automatycznej segmentacji zębów, szczęki i żuchwy  oraz stworzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb szablonów chirurgicznych dla systemów implantologicznych) z jednoczesnym wskazaniem na prostotę działania i ogólną dostępność dla każdego implantologa.
Wykład poprowadzi
mgr inż. Mariusz Kochaniec

Wykład i prezentacja zawiera demonstrację drogi projektowania i wytwarzania szablonów chirurgicznych opartych na łukach zębowych albo zębach przy użyciu techniki podwójnego skanowania i wielokrotnego skanowania i importu plików w różnych formatach oraz ich scalanie.
Wykład poprowadzi
mgr inż. Mariusz Kochaniec

Wykład i prezentacja zawiera demonstrację modułu oprogramowania do planowania DentalHolding ORTHO. Podczas prezentacji omówione zostaną sposoby wprowadzania cyfrowych  modeli, segmentacja zębów, tworzenia planów leczenia ortodontycznego, a także eksportowania modeli do systemu wytwarzania nakładek ortodontycznych za pomocą technologii termoformowania.

Celem prezentacji jest nauczenie użytkowników, jak używać nowego oprogramowania projektowania protez zębowych  technologią drukowania, oraz systemu belek i systemów hybrydowych w implantologii.
Wykład poprowadzi
mgr inż. Krzysztof Kozioł

W czasie prezentacji uczestnicy poznają i nauczą się łatwego sposobu projektowania i wykonywania pełnoceramicznych koron, mostów, licówek oraz uzupełnień typu inlay i onlay w czasie jednej wizyty w gabinecie. Krok po kroku zostaną zaprezentowane możliwości systemu  MyCrown oraz końcowe rozwiązania protetyczne.
Wykład poprowadzą
dr. Alexander Dimitrov
mgr inż. Krystian Piwowarczyk

Celem tej prezentacji jest pokazanie uczestnikom jak projektować korony i łączniki indywidualne – również do baz tytanowych  w oprogramowaniu dostępnym w ofercie  DentalHolding.
Zaprojektuj w kilka minut łącznik i koronę
Wykład poprowadzi
mgr inż. Krzysztof Kozioł

Implantologia stomatologiczna może się pochwalić ponad 50 letnim doświadczeniem, a tak długi okres jej istnienia i ciągłego rozwoju trwale umiejscowił tą dziedzinę w praktyce i nauce lekarskiej.  Wykład poprowadzi uczestników od początków implantologii, prac prof. Brånemarka, poprzez doświadczenia z implantami o najróżniejszych kształtach i właściwościach, do współczesnej wiedzy z omówieniem kierunków rozwoju w najbliższych dziesięcioleciach.  Omówione zostaną, z położeniem nacisku na stronę praktyczną, współczesne metody leczenia ubytków  uzębienia integrujące wiele działów medycyny – stomatologii, protetyki, ortodoncji, chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii, chirurgii plastycznej i anestezjologii. Na przykładzie przypadków klinicznych omówione zostaną ograniczenia współczesnych metod leczniczych, możliwości powikłań i wskazane metody postępowania dające sukces terapeutyczny.

Pierwsze zabiegi osteotomii kości szczęk w celu korekcji dużych deformacji zwarciowych wykonywano już pod koniec XIX weku. Wtedy zabiegi tego rodzaju nie były domeną wielospecjalistycznego leczenia obejmującego fachowców z różnych dziedzin medycyny ale działaniem jednego odważnego chirurga, co niosło za sobą ryzyko wielu powikłań czy wręcz niepowodzenia. Wiek XX to rozwój nowoczesnej ortodoncji bazującej na stałych aparatach ortodontycznych. Konflikty wojenne tego okresu poprzez ogromną ilość ciężkich urazów przyczyniły się do rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych m in. i w chirurgii szczękowej. Czerpiąc ze wspomnianych doświadczeń już w ramach chirurgii szczękowej, wykształciła się jej specjalistyczna gałąź – chirurgia ortognatyczna, lub mówiąc poprawniej ortognatyka gałąź medycy zajmującej się zintegrowanym leczeniem deformacji zwarciowo-szczękowo-czaszkowych. Rozwój omawianej dziedziny idzie w kierunku integracji wielu specjalności medycznych nie tylko chirurgicznych, rozwoju komputerowych technik diagnostyki i planowania, bioinżynierii. Wykład obejmuje krótki rys historyczny, zapoznanie się z tradycyjnymi technikami leczniczymi, prześledzenie podstawowych błędów, uchybień na przykładzie przypadków klinicznych. Zaprezentowane doświadczenia autora ułatwią lekarzom  stomatologom praktykom  postawienie prawidłowego rozpoznania i zaproponowania programu  leczenia pacjentów dysgnatycznych.

Z wielką uwagą i entuzjazmem obserwujemy w polskich klinikach stomatologicznych pierwsze wdrożenia nowego modelu organizacji i obsługi pacjenta, który jest wzorowany na zachodnich rozwiązaniach, funkcjonujących w klinikach odnoszących często spektakularne sukcesy.
Okazuje się, że polskie i zagraniczne kliniki mają podobne problemy: obiekcje pacjentów związane z wysokimi kosztami procedur, niskie współczynniki akceptacji planów leczenia, dentyści unikają bezpośrednich rozmów z pacjentami o cenach, właścicielom praktyk – dentystom – brak czasu na efektywne biznesowo zarządzanie kliniką, rejestratorki są zestresowane i nie są w stanie efektywnie budować więzi z pacjentami, dentyści nie wykonują stomatologii, jaką lubią, a jaką muszą, kliniki wykorzystują tylko część swojego potencjału.
W jaki sposób nowy model powoduje wzrost obrotów kliniki? Jak można go wykorzystać do obniżenia współczynnika rezygnacji pacjentów z optymalnego planu leczenia, wzrostu zadowolenia pacjentów i zaangażowania pracowników?
Najlepsze praktyki zachodnie już dawno wypracowały modele obsługi, które dają zdecydowanie lepsze wskaźniki w tym obszarze. Bazując na ich znajomości, MFG SA (operator systemu MediRaty) promuje model obsługi w oparciu o dodatkową funkcję wyszkolonego pracownika kliniki, tzw. Opiekuna Pacjenta / Koordynatora Leczenia (ang. Treatment Coordinator). Przy niewielkich nakładach związanych z przemodelowaniem obsługi pacjenta, praktyki stomatologiczne mogą generować nawet 60% większe obroty, realizując większą ilość droższych planów leczenia i powiększając grono stałych, lojalnych pacjentów.
Jak zmienić praktykę, aby była szansa na większe zyski dowiesz się podczas spotkania z Angeliką Wołkowyską, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, szkoleniowcem i jednocześnie prekursorką wdrażania tego modelu w Polsce. Zapraszamy właścicieli, osoby zarządzające praktykami, dentystów i potencjalnych opiekunów/koordynatorów czyli rejestratorki i asystentki do skorzystania z niepowtarzalnej okazji zapoznania się z superefektywnymi rozwiązaniami.

Część 1. Licówka ceramiczna – z czego i jak może być zrobiona?

Rodzaje materiałów ceramicznych – czyli nie tylko tlenek cyrkonu.
Dwukrzemian litu – sprawdzony materiał o ogromnych możliwościach estetycznych i wytrzymałościowych.
Planowanie leczenia w strefie estetycznej czyli jak uniknąć niepowodzeń i nieporozumień w komunikacji z pacjentem i technikiem dentystycznym.
Wizualizacja analogowa z wykorzystaniem modelowania w wosku.
Wizualizacja komputerowa w programie 3Shape Smile Design – skok w świat współczesnej stomatologii cyfrowej.
Licówki ceramiczne a problemy okluzyjne – czyli co jest ważniejsze funkcja czy piękno?
Łuk twarzowy i artykulator – nieocenione i niedoceniane narzędzia do komunikacji z laboratorium.

Część 2 Pokaz praktyczny „na żywo”: preparacja pod różne typy licówek – od techniki minimalnie inwazyjnej do preparacji retencyjnej.

Zastosowanie indeksów silikonowych do kontroli szlifowania – metoda prosta, tania i skuteczna.
Dobór wierteł diamentowych do preparacji pod licówki ceramiczne – czyli im mniej tym lepiej.
Wyciski cyfrowe czy analogowe? Czy możemy już wyrzucić łyżki wyciskowe?
Skanowanie wewnątrzustne z wykorzystaniem skanera bezprzewodowego 3shape.

Część 3 . Pokaz praktyczny „na żywo”: projektowanie, wykonanie i cementowanie licówek ceramicznych

Cyfrowe projektowanie licówek ceramicznych.
Czy można wykonać licówkę ceramiczną w gabinecie czy tylko w laboratorium?

Co dzieje się w laboratorium – czyli wiedza tajemna dla lekarzy!

Cementowanie „na żywo” licówek ceramicznych krok po kroku.
Przygotowanie powierzchni ceramiki szklanej.
Dobór i zastosowanie systemu wiążącego przed cementowaniem licówki.
Dobór koloru cementu w przypadku bardzo cienkich i przeziernych licówek.
Usuwanie nadmiarów cementu i zastosowanie polimeryzacji etapowej.

Wyobraź sobie idealne wypełnienie kompozytowe, wykonane bez zwracania uwagi na czas wizyty, ani koszty. Całą procedurę kliniczną skupioną tylko na jednym celu – uzyskanie jak najlepszej i najtrwalszej odbudowy kompozytowej. Oto mój sposób postępowania prowadzący do tego celu…

Plan wykładu:

Podstawy teoretyczne technologii CBCT.
Porównanie możliwości diagnostycznych 2D i 3D.
Prezentacja przypadków z zakresu różnych dziedzin stoamtologicznych w oparciu o skany CBCT wykonane z różnymi parametrami.
Zestawienie parametrów skanów CBCT dedykowanych poszczególnym specjalnościom stomatologicznym.
Propozycja schematu wprowadzenia urządzenia CBCT do efektywnej pracy w gabinecie stomatologicznym.
Podsumowanie.

Opis wykładu
Uczestnicy wykładu będą mogli zapoznać się bliżej z technologia CBCT oraz możliwościami jej wykorzystania w gabinecie stomatologicznym na co dzień. Poznają parametry różnicujące skany oraz przeznaczenie poszczególnych ich typów. Dzięki temu pozyskają zdolność dopasowania aparatu RTG spełniającego wymagania diagnostyczne w ich gabinetach stomatologicznych.
Ponadto przedstawione zostaną możliwości efektywnego wykorzystania aparatów RTG CBCT w obrębie poszczególnych specjalności stomatologicznych. Zaowocuje to szybszym wdrożeniem diagnostyki obrazowej CBCT w gabinetach naszych słuchaczy oraz efektywniejszym jej wykorzystaniem. Sama diagnostyka CBCT umożliwia bardzo szczegółowe zapoznanie się z problemem u naszych pacjentów, a to bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych przez nas usług leczniczych, ich dokładność, jatrogenność, a przede wszystkim celność.

Stan kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego jest istotnym elementem wpływającym na planowanie i prowadzenia leczenia stomatologicznego jak również na komfort życia pacjentów. Zwłaszcza leczenie wielospecjalistyczne, włączające leczenie ortodontyczne, protetyczne lub implantoprotetyczne wymaga wnikliwej analizy stanu dziąsła oraz kości wyrostka zębodołowego. Prawidłowa budowa lub, w przypadku zdiagnozowania nieprawidłowości, odpowiednia korekta deformacji tego kompleksu pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie leczenia oraz przewidywalne i długotrwałe utrzymanie jego wyników. Recesje dziąsłowe, szczególnie występujące w cienkim biotypie periodontologicznym są częstym wyzwaniem w leczeniu pacjentów dorosłych. W wykładzie przedstawione zostaną przypadki ilustrujące współczesne metody przygotowania kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego przed leczeniem wielospecjalistycznym oraz przykłady leczenia potencjalnych powikłań występujących w obrębie dziąsła. Zaprezentowane będą metody przyspieszania leczenia ortodontycznego z użyciem technik kortykotomijnych w połączeniu z metodami pogrubiania biotypu tkanek twardych przed planowanym leczeniem ortodontycznym. Ponadto przedstawiony zostanie problem diagnozowania zaburzeń szerokości biologicznej przy zębach w odcinku estetycznym szczęki oraz możliwości leczenia tych zaburzeń.

Z punktu widzenia każdego lekarza dentysty najważniejszym celem leczenia chorób przyzębia jest utrzymanie uzębienia, zachowanie funkcji i walorów estetycznych, o których będzie mowa w czasie wykładów. Jednak współczesna periodontologia wymaga szerszego spojrzenia na zagadnienia wpływu miejscowego stanu zapalnego, który obejmuje tkanki przyzębia na zdrowie ogólne.
Te zagadnienia będą omawiali zaproszeni przeze mnie goście, prof. dr hab. Piotr Pruszczyk w zakresie chorób sercowo-naczyniowych oraz prof. dr hab. Edward Franek w aspekcie chorób cukrzycy.

Profilaktyka  oraz diagnostyka wczesnych zmian pozwalają na zapobieganie lub prowadzenie optymalnej metody  terapii w tym postepowania nieinwazyjnego, decydując  o zachowaniu  zdrowia i naturalnej estetyki .

Nieinwazyjne korekty lub rekonstrukcje stanowią standard współczesnej stomatologii zachowawczej. Prawidłowa kwalifikacja pacjenta, dobór materiałów i metod postepowania to wybrane składowe sukcesu.

Zgodnie z cytatem” Jest tylko cienka czerwona linia między rozsądkiem a szaleństwem” zachowanie tego pierwszego podczas planowania i leczenia, pozwoli postępować tak aby nie przekroczyć granicy i terapii nie zamienić w jatrogenię.

W wykładzie przedstawię Państwu wyzwania, przed jakimi za paręnaście/parędziesiąt lat stanie periodontologia. Zaprezentuję również metody/techniki leczenia dopiero wdrażane lub projektowane, które mogą w przyszłości zmienić periodontologię.

Poznaj wzorcowy model zarządzania, który pozwoli Tobie pogodzić funkcję lekarza pracującego przy fotelu z rolą szefa lub menedżera. Jeżeli do tej pory Twoje zarządzanie praktyką i zespołem było intuicyjne… to najlepszy czas, aby poznać wiedzę z zakresu fundamentów delegowania zadań, motywowania personelu lub ustalania czytelnych zasad współpracy.

Ten wykład znakomicie systematyzuje standardy prowadzenia rozmów telefonicznych, aby pacjent umówił się i przyszedł na wizytę. Buduje wiedzę z zakresu fundamentów profesjonalnej komunikacji, niezbędnych do oferowania Doskonałej Obsługi Pacjenta przez personel rejestracji.

Ten wykład znakomicie systematyzuje standardy przeprowadzenia doskonałej wizyty oraz konsultacji stomatologicznej. Buduje wiedzę z zakresu fundamentów profesjonalnej komunikacji z pacjentem oraz w zespole stomatologicznym, niezbędnych do oferowania Doskonałej Obsługi Pacjenta i jego satysfakcji z leczenia.

Leczenie chirurgiczne zapaleń przyzębia jest nieodzowną częścią współczesnej kompleksowej terapii periodontologicznej, dzięki której można poprawić rokowanie dotyczące długoczasowego utrzymania uzębienia. Kwestią kluczową wydaje się być odpowiednia kwalifikacja przypadków i wdrożenie właściwej strategii regeneracyjnej. W prezentacji zostaną przedstawione pozytywne oraz negatywne aspekty periodontologicznych technik chirurgicznych.

Recesje dziąseł mogą być główną przyczyną zgłoszenia się pacjenta do leczenia ortodontycznego lub pojawić się w trakcie przemieszczania zębów za pomocą aparatów ortodontycznych. Leczenie ortodontyczne może mieć pozytywny wpływ na stan tkanek przyzębia w przypadkach recesji dziąseł przy zębach przemieszczonych poza obręb łuku zębowego, jednak obecność uogólnionych recesji dziąseł jest czynnikiem ryzyka i musi być zaadresowana w planie leczenia. Podczas wykładu zostanie przedstawiony obecny stan wiedzy dotyczący leczenia ortodontycznego w odniesieniu do recesji dziąseł z uwzględnieniem leczenia ekstrakcyjnego i chirurgii ortognatycznej, który będzie zilustrowany własnymi przypadkami klinicznymi.

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m. in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowokorzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)
– piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
– różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
– praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
– prezentacja przypadków

Stany zapalne wokół implantów są poważnym problemem dotyczącym wspólczesnej stomatologii, zarówno pod względem terapii, jak i epidemiologii. Wraz z coraz większą liczbą umieszczanych implantów statystycznie również musiała się zwiększyć częstość występowania chorób wokół wprowadzonych wszczepów . Objawy kliniczne, często trudne do sklasyfikowania, charakteryzuje zapalenie błon śluzowych w okolicy wszczepu i różny stopień ubytku otaczającej tkanki kostnej. Najczęściej w diagnostyce i leczeniu odnosimy się do zapalenia dziąseł i przyzębia. Pozostaje jednak wciąż wiele wątpliwości co do protokołów postępowania terapeutycznego. Wiele badań stawia pod znakiem zapytania założenia o równoważności drobnoustrojów w patologii przyzębia i  wokół implantu.  Mimo, iż nie ma jednoznacznie skutecznej terapii na zaawansowane formy choroby to musimy być świadomi obecnego stanu wiedzy na ten temat, aby maksymalnie zapobiegać jej rozwojowi.

O tym, czy lekarz zrobił naprawdę dobre wrażenie podczas wizyty, statystycznie dowiadują się bezpośrednio cztery osoby. To dużo, ale zasięg może być znacznie większy. Moment, w którym pacjent zwraca się z podziękowaniami i ciepłym słowem, jest idealny, aby poprosić o udzielenie opinii na przykład online. Jest to tak ważne, dlatego, że aż 84% pacjentów podejmuje decyzję o wizycie u nowego lekarza właśnie na podstawie opinii innych osób.
Budowanie wizerunku to proces długofalowy, a zatem jeżeli nie zaczniemy dbać o swój wizerunek już teraz, jest duża szansa, że konkurencyjny gabinet/placówka, wygra na rynku i przejmie zdecydowaną większość pacjentów. Wiadomo również o tym, że wizerunek trudno wypracować, a łatwo zniszczyć. Podczas wykładu powiemy, jak budować image osobisty lub swojego gabinetu/placówki w profesjonalny sposób.
Obecnie ponad 12 milionów Polaków szuka informacji o zdrowiu i lekarzach w Internecie. Naturalne jest, że w związku z tak ogromnym zainteresowaniem pacjentów, Internet, w tym także social media przyciągają coraz więcej uwagi ze strony lekarzy i placówek medycznych. I chociaż Ustawodawca zabrania reklamowania się, jednocześnie zobowiązując do informowania o rodzaju i zakresie świadczonych usług, to ci, którzy prowadzą działania komunikacyjne (w Internecie i poza nim) wskazują konkretne efekty:

68% klinik mówi o poprawie renomy placówki,
 o 65% zwiększenie liczby pacjentów,
 29% większe przywiązanie pacjentów.

Odpowiemy, czy słynne „Nie ma Cię w Internecie – nie istniejesz” jest nadal żywe i czy lekarze/specjaliści/placówki mają je traktować jako wyzwanie czy zagrożenie.
Cały proces opiera się o Społeczny Dowód Słuszności i w czasie tej prelekcji podzielimy się z Państwem sposobami budowania wizerunku przez innych lekarzy oraz placówki medyczne, które w Internecie odniosły sukces. Opowiemy również o tym, ile czasu zajmuje zbudowanie wiarygodności, która pozwoli przełamać granicę zaufania pacjentów.
Na koniec zostawiamy to, co lekarzy boli najbardziej – opinie pacjentów. Zdradzimy 4 sprawdzone kroki, które pozwolą Państwu rozbroić bombę w postaci “hejtu” w Internecie czy opinii, które psują wizerunek lekarza.
Po solidną pigułkę praktycznej wiedzy serdecznie zapraszamy na nasz wykład, pt. Jak zadbać o wizerunek lekarza w Internecie, który będzie miał miejsce podczas Warsaw Dental Medica Show.

Zacznijmy od tego, że w obecnych czasach każdy z nas ma przy sobie telefon. Zakładam również, że skoro tu trafiłeś, pracujesz jako stomatolog, higienistka czy asystentka. Większość nowych pacjentów przychodzi do Ciebie z polecenia, a 80% z nich przed spotkaniem szuka porad w mediach społecznościowych- takich jak Facebook, Instagram czy Google.  Rolę dawnych ławek czy trzepaków przejął Internet. Wg statystyk, z samego tylko Facebooka korzysta już 17mln Polaków!
Podczas mojego wykładu  przedstawię Wam sprawdzone sposoby na budowanie swojego wizerunku oraz kontakt z potencjalnymi pacjentami w Social Mediach. Pokażę również, w jaki sposób tworzyć i publikować atrakcyjne, przejrzyste treści dotyczące Waszej działalności.

Godz 15.30 – 16.30
Szczegółowe tematyka:

najnowsze wytyczne resuscytacji ERC 2015 z uwzględnienie nowych zaleceń z roku 2017
epidemiologia stanów nagłych
postępowania w stanach nagłych w gabinecie – schematy postepowania
przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, hipoglikemii, napadzie padaczkowym, anafilaksji;
reakcje toksyczne, alergiczne i wstrząs anafilaktyczny po podaniu środków znieczulających miejscowo – rozpoznanie i postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi
przygotowanie lekarzy stomatologów w Polsce na tle inny krajów
zalecenia odnośnie wyposażenia gabinetów w sprzęt do ratowania życia
wyposażenie gabinetów stomatologicznych w sprzęt do ratowania życia w Polsce na tle innych krajów

W pierwszym wykładzie sesji poświęconej chorobom błony śluzowej jamy ustnej omówione zostaną zmiany, które często są przyczyną zgłoszenia zaniepokojonych pacjentów do lekarza dentysty lub specjalisty periodontologa – jednakże najczęściej nie wymagają one interwencji ze strony lekarza lub jeżeli jest ona konieczna rokowanie jest bardzo dobre. Do takich zmian zaliczono : grudki Fordyce’a i Delbanco , język geograficzny i pofałdowany, język włochaty, wał podniebienny i żuchwowy, brodawki okolone i liściaste oraz przyusznicze, a także choroby błony śluzowej takie jak keratozy tarciowe, postać siateczkowa liszaja płaskiego , guzki łagodne błony śluzowej, melanoplakia palaczy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona próbie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności w jakich zmiany te mogą niepokoić pacjentów , omówiona zostanie również ich etiologia , obraz kliniczny oraz postępowanie lecznicze.

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m. in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowo-korzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)
– piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
– różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
– praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
– prezentacja przypadków
lek. stom. Paweł Andersz – absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (2000 r.).
Od 15 lat stosuje piaskarkę abrazyjną do leczenia pacjentów. Autor i współautor publikacji w czasopismach stomatologicznych. Wykładowca na konferencjach i kursach krajowych i międzynarodowych. Pracuje w praktyce prywatnej w Szczecinie.

Facebook