Kup bilet na Kongres

Opis poszczególnego wykładu dr. Okońskiego

Kongres

 • 10.00-11.30„System przetwarzania tkanek zęba na autogenny materiał kościotwórczy.”dr n.med. lek. dent. Jacek Ciesielski:

  Program:
  1. Wskazania do użycia tkanek własnych pacjenta-zęby po ekstrakcji po przetworzenia w urządzeniu Bonmaker do odbudowy kości wyrostka zębodołowego.
  2. Jak prowadzić selekcję właściwą zębów do augmentacji w zabiegach chirurgicznych.
  3. Jednoetapowa procedura w zabiegach chirurgicznych łączących ekstrakcję zęba przetworzenie zęba augmentację autogenną i implantację.
  4. Czy zęby własne pacjenta mogą być potencjalnym źródłem zakażenia pola zabiegowego.
  5. Omówienie badań własnych prowadzonych z Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną w Łodzi.
  6. Omówienie badań histologicznych prowadzonych z certyfikowanym laboratorium.
  7. Przegląd przypadków klinicznych
  8. Dyskusja

Wykładowcy

Dr n. med. Maciej Żarow

„Stomatologia estetyczna – z preparacją czy bez preparacji”
Stomatogia zachowacza przeżywa swój renesans dzieki rozwojowi nowych technik adhezyjnych, materiałów, instrumentów oraz wyższej świadomości stomatologów oraz samych pacjentów. Lekarz stomatolog stając przed wyborem dostępnych technik powienien w świadomy i etyczny sposób przedstawić pacjentowi możliwe dziś opcje odbudowy zębów czy ewentualny zmiany poprawiające ich estetykę. W przypadku wielu pacjentów takie możliwości jak wybielanie, mikroabrazja, infiltracja szkliwa żywicą czy odbudowa żywicami kompozytowymi dają alternatywę dla tradyjnych rozwiazać protetycznych, często nawet bez ingerencji w twarde tkanki zębów. W innych bardziej kompleksowych przypadkach możliwe są techniki minimalnej preparacji i stosowania licówek porcelanowych, ale z zachowaniem reguł minimlanej preparacji.. W tym wypadku kluczowe jest planowanie, a lekarz i pacjent musi być świadomy końcowego kształtu zębów już na samym początku planowania leczenia. Techniki inwazyjnej preparacji odsłaniającej zębinę na dużej powierzni zęba na szczęście odchodzą dziś do przeszłości i są już dziś rzadko stosowane… oby jeszcze rzadziej! W czasie wykładu autor przedstawi na podstawie przypadków klinicznych wskazania i przeciwskazania różnych rozwiązań w minimalnie inwazyjnej stomatologii odtwórczej

Adw. Ewa Mazur Pawłowska

Jak uniknąć roszczeń pacjentów czyli o co zadbać by nie znaleźć się w Sądzie”
Wykład będzie obejmował zagadnienia :
• OC w jakim zakresie zapewnia ochronę lekarzowi dentyście ?
• Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu dokumentacji ?
• Co to są protokoły dokumentacyjne procedur leczniczych ?
• Zgody i oświadczenia pisemnie czy ustnie ?
• Pierwszy sygnał kłopotów – wniosek o wydanie dokumentacji medycznej ?
• Odpowiedzieć czy nie na żądanie pacjenta ?
• Opinie biegłych – czy jest niepodważalna ?

lek. dent. dr n. med. Bartłomiej Górski

bgorski-1„Leczenie implantologiczne pacjentów z zaawansowanymi postaciami zapaleń przyzębia.”
Destrukcja tkanek twardych i miękkich otaczających zęby prowadząca do pogorszenia estetyki, patologicznej migracji i zwiększonej ruchomości zębów, a w konsekwencji do ich utraty to tylko niektóre konsekwencje zapalenia przyzębia. Zaawansowane postaci chorób przyzębia wymagają leczenia interdyscyplinarnego. Odbudowa funkcji i estetyki układu stomatognatycznego przy udziale technik regeneracyjnych i rehabilitacji implanto-protetycznej w wielu przypadkach wymaga wdrożenia przygotowawczych procedur rekonstrukcyjnych. Analiza czynników ryzyka, które w dużej mierze są wspólne dla zapalenia przyzębia i zapalenia tkanek okołowszczepowych, jest szczególnie istotna w odniesieniu do pacjentów predysponowanych do chorób przyzębia o dynamicznym i agresywnym przebiegu. W prezentacji zostaną przedstawione problemy związane z leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaawansowanymi postaciami periodontopatii oraz możliwości w zakresie odbudowy utraconych tkanek przyzębia.

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

„Wydłużanie koron klinicznych z użyciem urządzeń laserowych- zasady i technika zabiegów” We współczesnej stomatologii estetycznej, urządzenia laserowe, pozwalają przeprowadzić zabiegi kliniczne wykorzystując własności i zalety światła laserowego. Ze względu na działanie bakteriobójcze, p/obrzękowe, p/bólowe i precyzję aplikacji dawek stan operowanych tkanek po przeprowadzonych zabiegach jest bez odczynu zapalnego, obrzęku i bólu. Wykład przedstawia zabiegi, dla których nie ma alternatywy wykonania ich tradycyjną metodą chirurgiczną. Taką procedurą jest wydłużenie korony/koron z korekta brzegu kości wyrostka zębodolowego, bez formowania dostępu płata. Metoda pozwala bardzo precyzyjnie określić brzeg kości wyrostka, który determinuje przebudowę nowej szerokości biologicznej.

Profesor dr hab. n. med. Renata Górska

rgorska„Poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy licówek porcelanowych u pacjentów leczonych ortodontycznie.”
W prezentacji zostanie poruszony temat estetycznego leczenia protetycznego po ukończonym leczeniu ortodontycznym. Nie zawsze leczenie ortodontyczne jest wystarczające do przywrócenia pełnej i satysfakcjonującej pacjenta estetyki uśmiechu. Dotyczy to pacjentów z uogólnionymi starciami zębów, szparowatością w odcinku przednim wynikającą z dysproporcji pomiędzy szerokością zębów a wielkością bazy kostnej, dysfunkcjami szkliwa oraz wymagających zmiany kształtu zębów jak w wypadkach ortodontycznego zamykania przestrzeni oraz zębach transplantowanych. W powyższych przypadkach dopiero leczenie protetyczne jest leczeniem docelowym.

„Marketing i PR podmiotu leczniczego – szkolenie dla właścicieli i menedżerów placówek leczniczych w zakresie marketingu medycznego.”
14.00-15.30
Prowadzący: Daniel Nowocin
Audyt aktualnych działań marketingowych wraz z rekomendacjami Uwarunkowania prawne normujące promocję podmiotów leczniczych w Polsce Najbardziej sprawdzone i skuteczne metody pozyskiwania pacjentów nowoczesne narzędzia promocji w Internecie, Strona internetowa placówki leczniczej to podstawowe i najważniejsze źródło marketingu. Jak powinien być przygotowany nowoczesny serwis www? Audyt strony WWW pod względem efektywności pozyskiwania nowych pacjentów – rekomendacje zmian i rozwoju serwisu WWW Wprowadzenie wszelkich kodów analitycznych i skryptów badania efektywności działań marketingowych Jak realizować działania Social Media dla podmiotu leczniczego Tworzenie akcji specjalnych i promocyjnych się Budowanie marketingu w oparciu o własną bazę pacjentów Promocja placówki poprzez jej specjalistów Content marketing medyczny Włączenie recepcji do działań pro-marketingowych

Lek.stom Magdalena Jaszczak-Małkowska (Specjalista Protetyk)

„Poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy licówek porcelanowych u pacjentów leczonych ortodontycznie.”
W prezentacji zostanie poruszony temat estetycznego leczenia protetycznego po ukończonym leczeniu ortodontycznym. Nie zawsze leczenie ortodontyczne jest wystarczające do przywrócenia pełnej i satysfakcjonującej pacjenta estetyki uśmiechu. Dotyczy to pacjentów z uogólnionymi starciami zębów, szparowatością w odcinku przednim wynikającą z dysproporcji pomiędzy szerokością zębów a wielkością bazy kostnej, dysfunkcjami szkliwa oraz wymagających zmiany kształtu zębów jak w wypadkach ortodontycznego zamykania przestrzeni oraz zębach transplantowanych. W powyższych przypadkach dopiero leczenie protetyczne jest leczeniem docelowym.

W 1996 ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie uzyskując tytuł lekarza stomatologa.
W latach 1997-1999 pracowała jako asystent , pracownik naukowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie jednocześnie współpracując naukowo z Instytutem Genetyki i Hodowli PAN.
Od roku 2000 prowadzi praktykę prywatną specjalizującą się w kompleksowym, wielospecjalistycznym leczeniu pacjentów ze szczególnym naciskiem na stomatologię estetyczną.
W roku 2008 uzyskała dyplom Specjalisty Protetyki Stomatologicznej.
Obecnie współpracuje z Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

„Jak uzyskać piękny uśmiech u dzieci i młodzieży z brakami zębów siecznych w szczęce?”
Wrodzony brak zawiązków górnych siekaczy bocznych lub utrata siekaczy przyśrodkowych w szczęce w wyniku urazu stanowią poważny problem estetyczny dla pacjentów. W przypadku pacjentów w wieku rozwojowym możliwości rehabilitacji protetycznej są ograniczone ze względu na postępujący rozwój twarzoczaszki. Także planowanie leczenia braków zębowych w tej grupie pacjentów musi uwzględnić prognozowanie długoczasowe. Autotransplantacja zębów przedtrzonowych i ortodontyczna przesunięcia siekaczy bocznych i kłów umożliwiają uzupełnienie braków zębowych naturalnymi substytutami, które adaptują się do zmian wzrostowych w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki.
Planowanie leczenia z zastosowaniem autotransplantacji zębów przedtrzonowych i ortodontycznego zamknięcia braków musi uwzględnić wiele czynników takich jak: typ i liczba brakujących zębów, zgryz i profil pacjenta, prognozowanie długoczasowe oraz opinię pacjenta. Podczas wykładu zostaną przedstawione wyniki leczenia z zastosowaniem autotransplantacji zębów przedtrzonowych oraz ortodontycznego zamknięcia braków zębów siecznych w szczęce na podstawie piśmiennictwa i wybranych przypadków klinicznych

dr hab. n. med. Paweł Plakwicz

pplakwicz„Możliwości korekty estetycznej dziąsła w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym pacjentów dorosłych.”
Stan tkanek miękkich i twardych otaczających zęby jest kluczowym elementem wpływającym na odległe efekty leczenia stomatologicznego i na zadowolenie pacjentów. Leczenie interdyscyplinarne zwłaszcza pacjentów dorosłych, włączające leczenie ortodontyczne, protetyczne lub implantoprotetyczne jest szczególnie wymagające w odniesieniu do prawidłowej oceny stanu dziąsła i planowanej kolejności etapów postępowania. Recesje dziąsłowe, zwłaszcza w cienkim fonotypie periodontologicznym są często trudnym wyzwaniem w terapii pacjentów dorosłych a czasem stanowią estetyczne ograniczenie zaplanowanego leczenia. W wykładzie zostaną przedstawione przypadki leczenia pacjentów poddanych różnym planom leczenia wielospecjalistycznego, które zilustrują potencjalne możliwości leczenia recesji dziąsłowych. Omówione zostaną zarówno klasyczne metody przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej z podniebienia jak również zastosowanie dostępnych w Polsce substytutów tej tkanki. Zaprezentowane będą przykłady współpracy chirurga z lekarzem ortodontą i protetykiem w prowadzeniu leczenia pacjentów dorosłych wymagających uszeregowania zębów, rehabilitacji protetycznej oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych poprawiających fenotyp i położenie dziąsła brzeżnego.

Michał Katarzyński

„Skuteczne zarządzanie praktyką stomatologiczą/medycyny estetycznej!”
Poznaj wzorcowy model zarządzania, który pozwoli Tobie pogodzić funkcję lekarza pracującego przy fotelu z rolą szefa lub menedżera.
Jeżeli do tej pory Twoje zarządzanie praktyką i zespołem było intuicyjne… to najlepszy czas, aby poznać wiedzę z zakresu fundamentów delegowania zadań, motywowania personelu lub ustalania czytelnych zasad współpracy.
„Doskonała Rejestracja Stomatologiczna”
Ten wykład znakomicie systematyzuje standardy prowadzenia rozmów telefonicznych, aby pacjent umówił się i przyszedł na wizytę. Buduje wiedzę z zakresu fundamentów profesjonalnej komunikacji, niezbędnych do oferowania Doskonałej Obsługi Pacjenta przez personel rejestracji.
„Doskonała konsultacja i wizyta stomatologiczna”
Ten wykład znakomicie systematyzuje standardy przeprowadzenia doskonałej wizyty oraz konsultacji stomatologicznej.
Buduje wiedzę z zakresu fundamentów profesjonalnej komunikacji z pacjentem oraz w zespole stomatologicznym, niezbędnych do oferowania Doskonałej Obsługi Pacjenta i jego satysfakcji z leczenia.

„Skuteczna sprzedaż usług medycznych. Wzmocnienie umiejętności rekomendowania usług medycznych.”
11.30 -12.30
Prowadzący: Daniel Nowocin
Sprawdzenie świadomości zespołu recepcji w kwestii znajomości celu rozmowy (czy pracownik wie, w jakim celu odbiera telefon?), Omówienie struktury i sposobu prowadzenia rozmów z uwzględnieniem ich poszczególnych etapów, Wyjaśnienie jak czynniki dodatkowe wpływają na odbiór komunikacji przez Pacjenta (ton głosu, głośność, tempo itp.), Omówienie wpływu postawy i zaangażowania pracownika w kontakcie z Pacjentem (zwrócenie uwagi na dynamikę rozmowy, podekscytowanie, zniecierpliwienie, pouczanie czy lekceważenie Pacjenta), Podkreślenie dbałości o dobry wizerunek i wywieranie pozytywnego wrażenia na Pacjenta, Metody pomagające dostosować się do sposobu przekazu Pacjenta i otwarta z nim komunikacja, Omówienie rodzajów Klientów (Pacjentów) wraz z podaniem przykładów, Poszerzenie umiejętności formułowania jasnych i zrozumiałych dla Pacjenta komunikatów, Wyjaśnienie pojęcia „Aktywnego słuchania” wraz z przykładami odpowiedniego zastosowania poszczególnych metod, Pozyskiwanie wartościowych informacji od pacjenta – umiejętność zadawania odpowiednich pytań, Wyjaśnienie dlaczego i w jakim celu warto informować o korzyściach oraz rekomendować usługi placówki medycznej, Omówienie roli postaw i przekonań oraz ich przełożenia na skuteczność umawiania wizyt. Sposoby informowania o korzyściach, Zwrócenie uwagi na używane w rozmowach z Pacjentami zwroty (np. zdrobnienia, nawyki słowne, liczba mnoga), Zwrócenie uwagi na to jak można sobie poradzić w trudnych sytuacjach (np. reklamacja, roszczeniowy Pacjent), Radzenie sobie z obiekcjami i krytyką pacjenta, np. na temat ceny czy proponowanego terminu wizyty, Optymalizację przebiegu rozmowy – zwiększenie świadomości jak sposób prowadzenia rozmów wpływa na wizerunek placówki medycznej oraz jak asertywnie podchodzić do Pacjenta, Finalizację rozmów – „zamykania rozmów”, Ujednolicenie lub ustalenie standardów obsługi Pacjentów.