Program Stomatologii 2019

 • 09.30 - 11.30Wykład inauguracyjny: ``Czym jest piękna twarz w dobie Facebooka?``dr n. med. Bartłomiej Kwiek, dr n. med. Konrad Walerzak

  Twarz jest podstawowym narządem służącym do komunikacji społecznej. Jej obraz jest podstawą identyfikacji indywidualnej osoby, oceny jej wieku, stanu zdrowia, potencjalnych kompetencji, emocji i związanej z tymi cechami atrakcyjności. Cechy obrazu twarzy warunkujące atrakcyjność są dobrze poznane i wykorzystywane na co dzień przez programy używane do poprawy wizerunku wirtualnego w mediach społecznościowych. Nowe techniki medycyny estetycznej w tym szczególnie dermatologii i stomatologii estetycznej pozwalają na uzyskanie podobnych rezultatów w „realu”. Medyczne modyfikacje powinny jednak uwzględniać zachowanie zdrowia i pełnej funkcji narządu twarzy co jest warunkiem długotrwałego utrzymania atrakcyjności twarzy.

 • 11.30 - 12.30Skuteczna sprzedaż usług medycznych. Wzmocnienie umiejętności rekomendowania usług medycznychDaniel Nowocin, Urszula Łaskawiec

  Sprawdzenie świadomości zespołu recepcji w kwestii znajomości celu rozmowy (czy pracownik wie, w jakim celu odbiera telefon?), Omówienie struktury i sposobu prowadzenia rozmów z uwzględnieniem ich poszczególnych etapów, Wyjaśnienie jak czynniki dodatkowe wpływają na odbiór komunikacji przez Pacjenta (ton głosu, głośność, tempo itp.), Omówienie wpływu postawy i zaangażowania pracownika w kontakcie z Pacjentem (zwrócenie uwagi na dynamikę rozmowy, podekscytowanie, zniecierpliwienie, pouczanie czy lekceważenie Pacjenta), Podkreślenie dbałości o dobry wizerunek i wywieranie pozytywnego wrażenia na Pacjenta, Metody pomagające dostosować się do sposobu przekazu Pacjenta i otwarta z nim komunikacja, Omówienie rodzajów Klientów (Pacjentów) wraz z podaniem przykładów, Poszerzenie umiejętności formułowania jasnych i zrozumiałych dla Pacjenta komunikatów, Wyjaśnienie pojęcia „Aktywnego słuchania” wraz z przykładami odpowiedniego zastosowania poszczególnych metod, Pozyskiwanie wartościowych informacji od pacjenta – umiejętność zadawania odpowiednich pytań, Wyjaśnienie dlaczego i w jakim celu warto informować o korzyściach oraz rekomendować usługi placówki medycznej, Omówienie roli postaw i przekonań oraz ich przełożenia na skuteczność umawiania wizyt. Sposoby informowania o korzyściach, Zwrócenie uwagi na używane w rozmowach z Pacjentami zwroty (np. zdrobnienia, nawyki słowne, liczba mnoga), Zwrócenie uwagi na to jak można sobie poradzić w trudnych sytuacjach (np. reklamacja, roszczeniowy Pacjent), Radzenie sobie z obiekcjami i krytyką pacjenta, np. na temat ceny czy proponowanego terminu wizyty, Optymalizację przebiegu rozmowy – zwiększenie świadomości jak sposób prowadzenia rozmów wpływa na wizerunek placówki medycznej oraz jak asertywnie podchodzić do Pacjenta, Finalizację rozmów – „zamykania rozmów”, Ujednolicenie lub ustalenie standardów obsługi Pacjentów.,

  
  
 • 13:30 - 15:00Marketing podmiotów leczniczych - skuteczne działania promocyjne, które powinien znać każdy właściciel i manager placówki medycznejDaniel Nowocin, Wojciech Lewandowski

  Audyt aktualnych działań marketingowych wraz z rekomendacjami Uwarunkowania prawne normujące promocję podmiotów leczniczych w Polsce Najbardziej sprawdzone i skuteczne metody pozyskiwania pacjentów nowoczesne narzędzia promocji w Internecie, Strona internetowa placówki leczniczej to podstawowe i najważniejsze źródło marketingu. Jak powinien być przygotowany nowoczesny serwis www? Audyt strony WWW pod względem efektywności pozyskiwania nowych pacjentów – rekomendacje zmian i rozwoju serwisu WWW Wprowadzenie wszelkich kodów analitycznych i skryptów badania efektywności działań marketingowych Jak realizować działania Social Media dla podmiotu leczniczego Tworzenie akcji specjalnych i promocyjnych się Budowanie marketingu w oparciu o własną bazę pacjentów Promocja placówki poprzez jej specjalistów Content marketing medyczny Włączenie recepcji do działań pro-marketingowych

 • 15:30 - 17:00Doskonała Rejestracja StomatologicznaMichał Katarzyński

  Ten wykład znakomicie systematyzuje standardy prowadzenia rozmów telefonicznych, aby pacjent umówił się i przyszedł na wizytę. Buduje wiedzę z zakresu fundamentów profesjonalnej komunikacji, niezbędnych do oferowania Doskonałej Obsługi Pacjenta przez personel rejestracji.

Sala plenarna

Sala

 • 09.15-10.00Otwarcie i wykład: Leczenie interdyscyplinarne w rozumieniu Nowej Klasyfikacji Chorób Przyzębiaprof. dr hab. Renata Górska

  „Poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy licówek porcelanowych u pacjentów leczonych ortodontycznie.”
  W prezentacji zostanie poruszony temat estetycznego leczenia protetycznego po ukończonym leczeniu ortodontycznym. Nie zawsze leczenie ortodontyczne jest wystarczające do przywrócenia pełnej i satysfakcjonującej pacjenta estetyki uśmiechu. Dotyczy to pacjentów z uogólnionymi starciami zębów, szparowatością w odcinku przednim wynikającą z dysproporcji pomiędzy szerokością zębów a wielkością bazy kostnej, dysfunkcjami szkliwa oraz wymagających zmiany kształtu zębów jak w wypadkach ortodontycznego zamykania przestrzeni oraz zębach transplantowanych. W powyższych przypadkach dopiero leczenie protetyczne jest leczeniem docelowym.

 • 10.00-10.45„Stomatologia estetyczna z preparacji/ czy bez preparacji”dr n.med. Maciej Żarow

  Stomatogia zachowacza przeżywa swój renesans dzieki rozwojowi nowych technik adhezyjnych, materiałów, instrumentów oraz wyższej świadomości stomatologów oraz samych pacjentów. Lekarz stomatolog stając przed wyborem dostępnych technik powienien w świadomy i etyczny sposób przedstawić pacjentowi możliwe dziś opcje odbudowy zębów czy ewentualny zmiany poprawiające ich estetykę. W przypadku wielu pacjentów takie możliwości jak wybielanie, mikroabrazja, infiltracja szkliwa żywicą czy odbudowa żywicami kompozytowymi dają alternatywę dla tradyjnych rozwiazać protetycznych, często nawet bez ingerencji w twarde tkanki zębów. W innych bardziej kompleksowych przypadkach możliwe są techniki minimalnej preparacji i stosowania licówek porcelanowych, ale z zachowaniem reguł minimlanej preparacji.. W tym wypadku kluczowe jest planowanie, a lekarz i pacjent musi być świadomy końcowego kształtu zębów już na samym początku planowania leczenia. Techniki inwazyjnej preparacji odsłaniającej zębinę na dużej powierzni zęba na szczęście odchodzą dziś do przeszłości i są już dziś rzadko stosowane… oby jeszcze rzadziej! W czasie wykładu autor przedstawi na podstawie przypadków klinicznych wskazania i przeciwskazania różnych rozwiązań w minimalnie inwazyjnej stomatologii odtwórczej

 • 10.00-10.45„Jak uniknąć roszczeń pacjentów czyli o co zadbać by nie znaleźć się w Sądzie”adw. Ewa Mazur Pawłowska

  Wykład będzie obejmował zagadnienia :
  • OC w jakim zakresie zapewnia ochronę lekarzowi dentyście ?
  • Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu dokumentacji ?
  • Co to są protokoły dokumentacyjne procedur leczniczych ?
  • Zgody i oświadczenia pisemnie czy ustnie ?
  • Pierwszy sygnał kłopotów – wniosek o wydanie dokumentacji medycznej ?
  • Odpowiedzieć czy nie na żądanie pacjenta ?
  • Opinie biegłych – czy jest niepodważalna ?

 • 11.45-12.30„Możliwość korekty estetycznej dziąsła interdyscyplinarnym leczeniem stomatologicznym pacjentów dorosłych”dr hab.n.med. Paweł Plakwicz

  Stan tkanek miękkich i twardych otaczających zęby jest kluczowym elementem wpływającym na odległe efekty leczenia stomatologicznego i na zadowolenie pacjentów. Leczenie interdyscyplinarne zwłaszcza pacjentów dorosłych, włączające leczenie ortodontyczne, protetyczne lub implantoprotetyczne jest szczególnie wymagające w odniesieniu do prawidłowej oceny stanu dziąsła i planowanej kolejności etapów postępowania. Recesje dziąsłowe, zwłaszcza w cienkim fonotypie periodontologicznym są często trudnym wyzwaniem w terapii pacjentów dorosłych a czasem stanowią estetyczne ograniczenie zaplanowanego leczenia. W wykładzie zostaną przedstawione przypadki leczenia pacjentów poddanych różnym planom leczenia wielospecjalistycznego, które zilustrują potencjalne możliwości leczenia recesji dziąsłowych. Omówione zostaną zarówno klasyczne metody przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej z podniebienia jak również zastosowanie dostępnych w Polsce substytutów tej tkanki. Zaprezentowane będą przykłady współpracy chirurga z lekarzem ortodontą i protetykiem w prowadzeniu leczenia pacjentów dorosłych wymagających uszeregowania zębów, rehabilitacji protetycznej oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych poprawiających fenotyp i położenie dziąsła brzeżnego.

 • 11.45-12.30Perforacja! I co dalej?! Co robić by jej nie zrobić?dr n.med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

  Perforacja twardych tkanek zęba jest jednym z jatrogennych powikłań leczenia endodontycznego, a jej diagnostyka i leczenie, to często wyzwanie dla lekarza dentysty. Postawienie właściwej diagnozy i prawidłowe określenie typu perforacji warunkuje postępowanie kliniczne. Poznanie najczęstszych przyczyn powstawania tego typu niepowodzeń oraz metod pozwalających im zapobiegać to równie ważny aspekt tego zagadnienia. Dlatego podczas wykładu zostaną omówione czynniki wpływające na wystąpienie perforacji oraz przykłady przypadków, w których najczęściej do niej dochodzi. Obok aspektów dotyczących diagnostyki, rokowania i klinicznej klasyfikacji perforacji zostaną przedstawione procedury rekonstrukcji utraconych tkanek. Obrazują one techniki, narzędzia i materiały stosowane w zabiegach zamykania takich ubytków. Wykład obejmie prezentację praktycznych wskazówek, których zastosowanie ma na celu zapobieganie takim powikłaniom oraz algorytmu postępowania w leczeniu już istniejących perforacji.

 • 13.30-14.15„Wydłużanie koron klinicznych z użyciem urządzeń laserowych- zasady i technika zabiegów”dr hab.n.med. Elżbieta Dembowska

  We współczesnej stomatologii estetycznej, urządzenia laserowe, pozwalają przeprowadzić zabiegi kliniczne wykorzystując własności i zalety światła laserowego. Ze względu na działanie bakteriobójcze, p/obrzękowe, p/bólowe i precyzję aplikacji dawek stan operowanych tkanek po przeprowadzonych zabiegach jest bez odczynu zapalnego, obrzęku i bólu. Wykład przedstawia zabiegi, dla których nie ma alternatywy wykonania ich tradycyjną metodą chirurgiczną. Taką procedurą jest wydłużenie korony/koron z korekta brzegu kości wyrostka zębodolowego, bez formowania dostępu płata. Metoda pozwala bardzo precyzyjnie określić brzeg kości wyrostka, który determinuje przebudowę nowej szerokości biologicznej.

 • 14.15-15.00„Leczenie implantologiczne pacjentów z zaawansowanymi postaciami zapaleń przyzębia”dr n.med. Bartłomiej Górski

  Destrukcja tkanek twardych i miękkich otaczających zęby prowadząca do pogorszenia estetyki, patologicznej migracji i zwiększonej ruchomości zębów, a w konsekwencji do ich utraty to tylko niektóre konsekwencje zapalenia przyzębia. Zaawansowane postaci chorób przyzębia wymagają leczenia interdyscyplinarnego. Odbudowa funkcji i estetyki układu stomatognatycznego przy udziale technik regeneracyjnych i rehabilitacji implanto-protetycznej w wielu przypadkach wymaga wdrożenia przygotowawczych procedur rekonstrukcyjnych. Analiza czynników ryzyka, które w dużej mierze są wspólne dla zapalenia przyzębia i zapalenia tkanek okołowszczepowych, jest szczególnie istotna w odniesieniu do pacjentów predysponowanych do chorób przyzębia o dynamicznym i agresywnym przebiegu. W prezentacji zostaną przedstawione problemy związane z leczeniem implanto-protetycznym pacjentów z zaawansowanymi postaciami periodontopatii oraz możliwości w zakresie odbudowy utraconych tkanek przyzębia.

 • 14.15-15.00Ból w stomatologii - zastosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnychdr n.med. Maciej Nowak

  Charakter i lokalizacja bólu, jak również obecność stanu zapalnego są ustalane podczas stomatologicznego badania podmiotowego i przedmiotowego. Zanim przeprowadzi się pełną ocenę stanu klinicznego i podejmie ostateczne leczenie stomatologiczne, zaleca się zastosowanie leków przeciwbólowych. Stosowane są one również jako terapia wspomagająca po zabiegach chirurgicznych, stomatologicznych, w trakcie leczenia zachowawczego, endodontycznego, leczenia chorób przyzębia, błony śluzowej, utrudnionego wyrzynania zębów, nadwrażliwości zębów, a także w przypadku pojawienia się powikłań.
  Dokonując wyboru leku należy zwrócić szczególną uwagę na zrównoważenie działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego z działaniami niepożądanymi. Każdy lekarz przepisujący niesteroidowe leki przeciwzapalne powinien zdawać sobie sprawę z istotnych różnic pomiędzy tymi lekami. Niewłaściwe postępowanie i dobór leku może zwiększać ryzyko uszkodzenia górnego odcinka pokarmowego, wątroby i nerek. Powikłania ze strony przewodu pokarmowego dotyczą aż 30% pacjentów przyjmujących NLPZ. W zależności od zawartej w składzie substancji czynnej NLPZ mogą różnić się siłą działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego, a także szybkością działania oraz występowaniem działań niepożądanych. Odpowiedni dobór leku i ewentualne równoczesne zastosowanie leków osłaniających może istotnie zmniejszyć częstość występowania działań niepożądanych.
  Enancjomery mają coraz większe znaczenie w farmakoterapii bólu. Zastępowanie leków racemicznych ich enancjomerycznie czystymi formami ma na celu osiągnięcie lepszego indeksu terapeutycznego. Jednym z przykładów bezsprzecznej korzyści wynikającej ze stosowania enancjomerów w praktyce klinicznej jest wprowadzenie do lecznictwa deksketoprofenu. Usunięcie z macierzystego ketoprofenu (racematu) zbędnego izomera (lewoskrętnego) pozwoliło na potencjalne korzyści vs ketoprofen:
  - zmniejszenie o połowę dawki leku, aby osiągnąć ten sam efekt terapeutyczny
  - możliwość zmniejszenia o połowę obciążenia metabolicznego
  - możliwość zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych.

  W celu zmniejszenia działań niepożądanych należy wybierać leki o krótkim okresie półtrwania i szybkim czasie działania, szczególnie izomery klasycznych NLPZ (np. deksketoprofen), stosować najmniejszą skuteczną dawkę oraz unikać groźnych interakcji lekowych."

 • 15.30-16.15„Obecność stabilnej strefy skeratynizowanej na długoterminowy stan tkanek okołoimplantacyjnych”dr. n. med. Wojciech Ryncarz

  Niezależnie od zastosowanego rodzaju implantu architektura linii dziąseł jest podstawowym składnikiem atrakcyjnego uśmiechu. Nie tylko ocenia to pacjent w chwili odebrania pracy protetycznej, ale tez przy kolejnych kontrolach, przez wiele lat, chcemy aby zdrowe tkanki towarzyszyły okolicom implantowanym.
  Identyfikacja biotypu dziąseł towarzyszy każdemu badaniu klinicznemu przy planowaniu implantoprotetycznym. Szczególnie brak dziąsła właściwego sprzyja kumulacji płytki nazębnej, krwawieniom, większym recesjom oraz skutkuje utratą przyczepu.
  Problemy periodontologii i implantologii są ściśle ze sobą powiązane bo wzrost płytki bakteryjnej skutkuje utratą tkanek okolowszepowych w kierunku dowierzchołkowym i utratą estetyki oraz samego implantu.

 • 16.15-16.45„Poprawa estetyki uśmiechu przy pomocy końcówek porcelanowych u pacjentów leczonych ortodontycznie”lek stom. Magdalena Jaszczak-Małkowska

  W prezentacji zostanie poruszony temat estetycznego leczenia protetycznego po ukończonym leczeniu ortodontycznym. Nie zawsze leczenie ortodontyczne jest wystarczające do przywrócenia pełnej i satysfakcjonującej pacjenta estetyki uśmiechu. Dotyczy to pacjentów z uogólnionymi starciami zębów, szparowatością w odcinku przednim wynikającą z dysproporcji pomiędzy szerokością zębów a wielkością bazy kostnej, dysfunkcjami szkliwa oraz wymagających zmiany kształtu zębów jak w wypadkach ortodontycznego zamykania przestrzeni oraz zębach transplantowanych. W powyższych przypadkach dopiero leczenie protetyczne jest leczeniem docelowym.

  W 1996 ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie uzyskując tytuł lekarza stomatologa.
  W latach 1997-1999 pracowała jako asystent , pracownik naukowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie jednocześnie współpracując naukowo z Instytutem Genetyki i Hodowli PAN.
  Od roku 2000 prowadzi praktykę prywatną specjalizującą się w kompleksowym, wielospecjalistycznym leczeniu pacjentów ze szczególnym naciskiem na stomatologię estetyczną.
  W roku 2008 uzyskała dyplom Specjalisty Protetyki Stomatologicznej.
  Obecnie współpracuje z Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 • 16.45-17.15„Jak ortodonta może pomóc w zachowaniu naturalnych zębów u pacjentów periodontologicznych? ”dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

  Patologiczne migracje zębów (PMZ), które mogą pojawić się w następstwie obniżenia wysokości wyrostka zębodołowego, zazwyczaj pogarszają relacje zwarciowe zębów, estetykę uśmiechu a nawet wymowę. Leczenie bardzo nasilonych PMZ obejmuje ekstrakcje zębów i odbudowę protetyczną braków, zazwyczaj z zastosowaniem leczenia implantoprotetycznego. Jednak rokowanie w przypadku implantacji braków zębowych u pacjentów z ciężkim zapaleniem przyzębia jest niepewne i najnowsze badania kliniczne potwierdzają częstsze występowanie peri-implantitisu and peri-mucositisu w tej grupie pacjentów. Także implanty zębowe nie adaptują się do zmian wzrostowych w obrębie twarzoczaszki, które zachodzą także po zakończeniu aktywnego wzrostu, co zostanie omówione w trakcie prezentacji.
  Korekta ortodontyczna jest skuteczną metodą leczenia patologicznych migracji zębów w celu ich prawidłowego uszeregowania i odbudowy zaburzonych relacji zwarciowych. Jednak nasilone ubytki kości wyrostka zębodołowego w przebiegu ciężkiego zapalenia przyzębia są istotnym problemem w planowaniu leczenia ortodontycznego. Eliminacja aktywnego stanu zapalnego w obrębie tkanek przyzębia, prawidłowa diagnostyka i zaplanowanie leczenia oraz monitorowanie stanu tkanek przyzębia podczas ortodontycznego przemieszczania zębów warunkują sukces leczenia.
  W trakcie wykładu zostaną przedstawione przypadki kliniczne obrazujące możliwości i ograniczenia leczenia ortodontycznego u pacjentów periodontologicznych oraz wyniki długoterminowe. Także zostanie omówiony protokół leczenia retencyjnego i współpracy interdyscyplinarnej.

 • 15.30-16.15Wyzwania w zakresie przewidywalnych rozwiązań w stomatologii estetycznejDr. Mauro Fazioni DDM

  STOMATOLOGIA ESTETYCZNA nie jest specjalizacją, jest to codzienna stomatologia, ba dobrze wykonana stomatologia. Estetyka to nie koniec leczenia, to wynik szacunku dla biologii i stosowania zdrowych zasad funkcjonalnych i biomechanicznych. Ponieważ materiały do odbudowy, takie jak żywice kompozytowe i ceramika, mogą mieć ten sam kolor co ząb, wynik powinien być również „estetyczny” (P. Magne).

  Temat tego wykładu poświęcony jest cyfrowej stomatologii estetycznej zębów przednich. Wykładowca przeanalizuje proces leczenia protetycznego krok po kroku od skanu w ustach pacjenta, do wykonania odbudowy protetycznej . Na wykładzie zostanie także poruszony temat projektowania czy symulacji za pomocą oprogramowania. Symulacja wyniku końcowego bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dzięki makiecie można ocenić wpływ naszego projektu nie tylko na zęby przednie, ale na całą twarz pacjenta, oceniając również poprawną okluzje i ewentualną zmianę projektu. Program zawsze będzie uwzględniał potrzebę pacjenta, przedstawiał NALIZĘ i ułatwiał podejmowanie decyzji klinicznych. LECZENIE często postępuje zgodnie z formalnymi lub nieformalnymi wytycznymi algorytmicznymi dzięki analizie danych, która daje możliwości podejmowania decyzji i tworzy ostateczny plan leczenia wraz z uwzględnieniem wszystkich aspektów, które mogą warunkować ostateczne wyniki nie tylko z klinicznego punktu widzenia, ale także z psychologicznego punktu widzenia. Skanowanie wewnątrzustne, modele Digitalizacja, produkcja uzależniająca dają zespołowi stomatologicznemu uproszczenie protokołów Klucz sukcesu klinicznego.

 • 16.15-16.45Wprowadzenie Usług Medycyny Estetycznej do Praktyki StomatologicznejMichał Katarzyński

  Poznaj wzorcowy model zarządzania, który pozwoli Tobie pogodzić funkcję lekarza pracującego przy fotelu z rolą szefa lub menedżera.
  Jeżeli do tej pory Twoje zarządzanie praktyką i zespołem było intuicyjne… to najlepszy czas, aby poznać wiedzę z zakresu fundamentów delegowania zadań, motywowania personelu lub ustalania czytelnych zasad współpracy.

 • 09.15 - 11.00„System przetwarzania tkanek zęba na autogenny materiał kościotwórczy.”dr n.med. lek. dent. Jacek Ciesielski:

  Program:
  1. Wskazania do użycia tkanek własnych pacjenta-zęby po ekstrakcji po przetworzenia w urządzeniu Bonmaker do odbudowy kości wyrostka zębodołowego.
  2. Jak prowadzić selekcję właściwą zębów do augmentacji w zabiegach chirurgicznych.
  3. Jednoetapowa procedura w zabiegach chirurgicznych łączących ekstrakcję zęba przetworzenie zęba augmentację autogenną i implantację.
  4. Czy zęby własne pacjenta mogą być potencjalnym źródłem zakażenia pola zabiegowego.
  5. Omówienie badań własnych prowadzonych z Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną w Łodzi.
  6. Omówienie badań histologicznych prowadzonych z certyfikowanym laboratorium.
  7. Przegląd przypadków klinicznych
  8. Dyskusja

 • 11.00 - 11.30Konferencja Jubileuszowa Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny (SPKS). Konferencja i uroczysta sesja SPKS

  Program
  • Godz. 11:00 – uroczyste otwarcie, powitanie uczestników i zaproszonych gości.
  • „Medycyna estetyczna jako przywracanie piękna człowiekowi”,
  prof. dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński (Warszawski Uniwersytet Medyczny).
  • „Świat, edukacja, integracja – 20 lat działalności Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny (SPKS),
  dr n. med. Juliusz Minakowski, dr n. med. Wiesław Krajewski (Zarząd i Rada Założycieli SPKS).
  • Wręczenie nagród i wyróżnień.
  • Wystąpienia okolicznościowe gości.
  • Godz. 14:15 – zakończenie spotkania.
  Po zakończeniu oficjalnej części spotkania gości i wszystkich uczestników zapraszamy na obiad do Restauracji Targowej.

 • 16.00 - 17.00Digital economy. Przełom w zarządzaniu. HOT and NEW STANDARD. Przyszłość zarządzania w stomatologii. Narzędzia, techniki, gotowe schematy, które działają bez skutków ubocznych.dr nauk ekon. Magdalena Szumska

  Rozwiązania Digital Economy 4.0 są wykorzystywane w najbardziej rozwiniętych technologicznie krańcach świata. Nowoczesność podejścia do pacjenta i ekonomii zaskakuje i jednoczenie nakreśla trendy na 5 następnych lat, do 2015 roku. Wykład obfituje w zaskakujące i nowoczesne aspekty podejścia do zarządzania z nastawieniem jednocześnie na zysk dla pacjenta, lekarza i gabinetu. Ujęcie formą jest poparte naukowymi dowodami. Skorzystaj z wiedzy jako jeden z pierwszych. To rewolucja w zarządzaniu, która właśnie przechodzi do historii. Dzisiaj możesz implementować rozwiązania, o których będą wszyscy mówić za ok. 3 lata. Bądź liderem w stomatologii, bez względu na wielkość gabinetu, jaki masz dzisiaj. Zrozumiesz, czy warto się rozwijać i dlaczego nie zawsze. Zaktualizujesz wiedzę o aspekty, które z nierentownych - doprowadzą do zyskownych praktyk dentystycznych.