VI Kongres Stomatologii pod Patronatem PTS

Czwartek - 7 września 2023

10:00 – Otwarcie Kongresu i Konferencji Stomatologicznej

10:15 – 11:15

dr n. med. Hubert Gołąbek

„Endodoncja mikrochirurgiczna -wskazania praktyczne”

Endodoncja mikrochirurgiczna jest nieodłączną częścią współczesnej endodoncji. To cała gałąź procedur pozwalających na długoczasowe zachowanie zęba w jamie ustnej w przypadku braku możliwości przewidywalnego przeprowadzenia leczenia endodontycznego od strony korony zęba. Zobacz więcej

11:15 – 12:15

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

„Bioceramika w endodoncji - nie tylko w tzw. trudnych przypadkach, ale i na co dzień”

Uczestnicy wykładu zostaną zapoznani z obecnie dostępnymi na rynku materiałami bioceramicznymi stosowanymi w leczeniu endodontycznym zębów. Zobacz więcej

14:00 – 15:00

Prof. Hande Şar Sancaklı 

„Current adhesive cementation protocols - an update on the materials”

Adhesive cementation is a complex procedure that requires knowledge of adhesive principles and adherence to the clinical protocol in order to obtain durable bonding between tooth structure and restorative material.
Zobacz więcej

15:00 – 16:00

prof. Ali Cekici

„Successful non-surgical periodontal therapy in daily dental practice”

Non-surgical periodontal treatment, also known as Phase I therapy or Initial periodontal therapy is one of the most important steps in the systemic structure of the periodontal treatment approach. Zobacz więcej

16:30 – zakończenie pierwszego dnia Kongresu

Piątek - 8 września 2023

10:00 – otwarcie drugiego dnia konferencji

10:15 – 11:15

Lek. dent. Agnieszka Nieścieronek

„Implantologia nie jest trudna. Od prostych implantacji do nawigowanych zabiegów implantoprotetycznych - czyli jak to ugryźć?”

Implantologia nie jest trudna. Od prostych implantacji do nawigowanych zabiegów implantoprotetycznych – czyli jak to ugryźć ?Zobacz więcej

11:15– 12:15

Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski

„Zamień wyzwanie w okazję, czyli biologiczna regeneracja tkanek przyzębia.”

Ubytki w obrębie tkanek twardych i miękkich przyzębia pogarszają rokowanie dotyczące zachowania zęba oraz często utrudniają realizowanie kompleksowych planów leczenia. Zabiegi chirurgiczne z zakresu regeneracji tkanek pozwalają na zachowanie funkcji i estetyki, ale wymagają od Nas zarówno wiedzy, wyobraźni, jak też konkretnych umiejętności manualnych. Zobacz więcej

12:15 – 14:00 - przerwa

14:00 – 15:00

Dr hab. n. med. Piotr Majewski

„Ekstrakcja zęba i co dalej?”

Usunięcie zęba niesie za sobą konsekwencje polegające na zaniku kości wyrostka zębodołowego oraz architektury tkanek miękkich otaczających koronę zęba.Zobacz więcej

15:00 – 16:00

Lek. dent. Bartosz Mulawa

„Implantologia przemyślana – czyli nowe rozwiązania implantologiczne w celu osiągniecia przewidywalnych efektów leczenia.”

Implantologia przemyślana – czyli nowe rozwiązania implantologiczne w celu osiągniecia przewidywalnych efektów leczenia.
W swojej prezentacji przedstawię jak sobie radzę z trudnymi sytuacjami klinicznymi moich pacjentów. Zobacz więcej

Piątek – 8 września 2023

lek. stom. Paweł Andersz

Abrazja powietrzna – bezbolesne, minimalnie inwazyjne leczenie i zwiększona adhezja

Część teoretyczna warsztatu:

Podstawowe informacje o abrazji powietrznej i zastosowaniach w gabinecie stomatologicznym, a w tym:

  • Rodzaje piaskarek
  • Piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
  • Różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
  • Zasady pracy minimalnie inwazyjnej
  • Praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy

Część praktyczna warsztatu:

Demonstracja i warsztat praktyczny z użyciem piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym PrepStart H2O oraz mikropiaskarki abrazyjnej Microetcher IIa (produkty Danville Materials / Zest Dental Solutions USA)
Ćwiczenia praktyczne na zębach fantomowych oraz płytkach szklanych – zapoznanie się z techniką pracy abrazją powietrzną

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m. in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowo-korzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)
  • piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
  • różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
  • praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
  • prezentacja przypadków

Sobota - 9 września 2023

10:00 – otwarcie trzeciego dnia Konferencji

Panel: Kompetencje w leczeniu pacjentów stomatologicznych przez lekarzy dentystów bez i ze specjalizacją

10:15 – 10:45

Prof. dr hab. Tomasz Konopka

„Algorytmy leczenia periodontologicznego przez lekarzy dentystów ogólnie praktykujących”

Nowe standardy kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz 76 umiejętności w praktycznym nauczaniu klinicznym jasno definiują granice kompetencji nabywanych przez absolwenta polskich studiów na tym kierunku o profilu ogólnoakademickim. Zobacz więcej

10:45-11.15

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

“Jakie umiejętności zdobywamy w ortodoncji po studiach a jakie po specjalizacji ”

W trakcie wykładu będą przedstawione umiejętności jakie zdobywa absolwent Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych w Polsce i zagranica w dziedzinie ortodoncji. Zobacz więcej

11:00 – 11:45

Renata Dziedzicka

„Biosmalto - bioaktywne materiały odbudowujące i pobudzające mineralizację twardych tkanek szkliwa, zębiny i cementu korzeniowego.”

Z wykładu  dowiecie się Państwo jak stosując bioaktywne preparaty, uzyskujemy najwyższą skuteczność  w odbudowie, ultra głębokiej remineralizacji szkliwa, zębiny cementu korzeniowego.Zobacz więcej

11.15-11.45

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

12:00- 12:45

dr Agnieszka Pacyk

„Ozonowana oliwa z oliwek oraz probiotyk jako ważny elemt profilaktyki oraz działania wspomagające w chorobach przyzębia.”

Podczas wykładu dowiecie się Państwo o tym jak nowoczesne preparaty do domowej higieny jamy ustnej mogą pomóc pacjentom implantologicznym oraz onkologicznym. Kontekstowy dobór pasty, płukanki czy szczotki pozwala wspierać też leczenie stomatologiczne pacjentów z cukrzycą, kserostomią czy też u sporej grupy nałogowych palaczy.Zobacz więcej

13:00 – 14:00

Dr Błażej Szczerbaniewicz

„Cyfrowe planowanie uśmiechu z Invisalign Smile Architect. Jak narzędzia cyfrowe mogą wspomóc proces planowania leczenia odtwórczego?”

Ortodoncja jako specjalistyczna dziedzina stomatologii zajmuje się przede wszystkim diagnostyką, porfilaktyką zębowych i kostnych wad zgryzu. Rozwój technologiczny dał możliwość trójwymiarowego planowania leczenia. Poprzez dynamiczny rozwój nowych metod leczniczych wymagana jest bardziej precyzyjna diagnostyka. Zobacz więcej

14:00 – 15:00

Prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz

„Zmiany kostne wokół obciążonych wszczepów zębowych”

Leczenie implantologiczne jest powszechnie stosowane. U pacjentów z odpowiednimi warunkami kostnymi jest wręcz technicznie łatwe do wykonanie, a wybór wszczepów jest bardzo szeroki. Leczenie to jest też bardzo skuteczne.Zobacz więcej

15:00 – dyskusja

15:30 – podsumowanie i zakończenie kongresu