Scaling zębów, piaskowanie poddziąsłowe. (warsztaty)

Kurs kierowany do higienistek stomatologicznych, asystentek stomatologicznych.

Prowadzący: dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap
dypl. hig. stom. Klaudia Porada

Harmonogram kursu:

 • 14.30 - 15.15Zajęcia teoretyczneSubtitle

  - Budowa i funkcja przyzębia
  - Kliniczne objawy zapalenia dziąseł i kolejnych etapów chorób przyzębia
  - Wywiad, badanie, diagnostyka i leczenie pacjentów periodontologicznych
  - Skaling ultradźwiękami, kiretaż i piaskowanie zębów, piaskowanie poddziąsłowe - wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
  - Instrumentarium, materiały i sprzęt do skalingu, kiretażu i piaskowania zębów
  - Skaling ultradźwiękami, piaskowanie zębów, piaskowanie poddziąsłowe, piaskowanie wokół implantów - technika zabiegu
  - Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
  - Opieka nad pacjentem periodontologicznym – instruktaz higieny, motywacja w danych fazach leczenia

 • 15.15 - 17.20Zajęcia praktyczneSubtitle

  zabiegi skalingu ultradźwiękami i piaskowania zębów, piaskowanie poddziąsłowe z zastosowaniem nowoczesnych materiałów, instrumentów i sprzętu. Nauka technik zabiegów, zastosowanie ergonomii w periodontologii.

JOANNA SITKO-GAP – dr n. med. lekarz stomatolog

Joanna-Sitko-GapUkończyła studia na Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie następnie odbyła staż podyplomowy, m.in. Chirurgii oraz Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej.
W 2011 roku uzyskała tytuł dr n. med. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Od 2014 roku jest założycielem oraz Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej. Organizator konferencji międzynarodowych. Jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia lekarzy praktykujących ortodoncję – IAO International Association for Orthodontics. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI, jak również członek europejskiego stowarzyszenia lekarzy implantologów – OSIS EDI. Jest Dyrektorem oraz lekarzem prowadzącym Centrum Medyczne JURAJSKA.
Od kilkunastu lat jest wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie, gdzie kształci personel medyczny oraz prowadzi kursy doskonalące dla lekarzy i średniego personelu medycznego związane z stomatologią estetyczną, ortodoncją, periodontologią i chirurgią.