Warsztaty Denon Dental

Sala konferencyjna nr. 5

08.09.2022/10.09.2022

11:00 - 16:00

Projektowanie protez szkieletowych w wersji 3D, z wykorzystaniem oprogramowania firmy 3 Shape

 • cyfrowa analiza pola protetycznego
 • wirtualne blokowanie woskiem
 • projektowanie elementów protezy szkieletowej
 • wykończenie od strony funkcjonalnej i estetycznej
 • wygenerowanie pliku STL

Projektowanie szablonów chirurgicznych

 • zaimportowanie CT i skanów wewnątrzustnych – praca z nimi
 • zaplanowanie pozycji implantów
 • wykonanie projektu szablonu
 • wygenerowanie pliku STL
 • istotne uwagi dotyczące drukowania szablonów

Ilość miejsc ograniczona

Michał Dudkowski – Denon Dental

11:00 - 15:00

Rozwiązania cyfrowe wspomagające wykonanie nakładek CA (warsztaty)

 • charakterystyka oprogramowania
 • analiza cyfrowa wady zgryzu
 • przygotowanie wirtualnego set-up
 • określenie przebiegu i czasu leczenia
 • przygotowanie do druku modelu set-up

Ilość miejsc ograniczona

Michał Dudkowski - Denon Dental, Dragan Skrobic – Scheu Dental