Warsztaty 1.10.2020 ( czwartek )

Sala warsztatowa


11:30-13:30

lek. stom. Dorota Bednarczyk-Kocwa – „Zastosowanie kolagenu w iniekcyjnych zabiegach medycyny estetycznej”


13.30-14.00

PRZERWA


14.00-17.00

dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta – „Iniekcje domięśniowe kolagenu jako skuteczna metoda leczenia bólu w bruksizmie”

Warsztaty – 3.10.2020 (sobota)

Sala warsztatowa


dr n. med. Jacek Ciesielski – Wykład promujący książkę „Jak ustalać wysokość zwarcia centralnego u pacjentów leczonych protetycznie”


10.00 – 11.30 CZĘŚĆ I

· Aparat J-5 jego zalety do diagnostyki i terapii.
· Relaksacja w celu deprogramacji.

11.45 – 13.15 CZĘŚĆ II

· Bite on line.
· Bite po deprogramacji.

13.30 – 16.00 CZĘŚĆ III

· Jak planować leczenie protetyczne z wykorzystaniem przestrzeni szpary spoczynkowej – zajęcia praktyczne w grupach 2-osobowych.
· Dyskusja