Stomatologia

Martin Lampl

Stephan Lampl

Dr D. Moodley

Tomasz Gedrange

Jacek Ciesielski

Mariusz Lipski

Paweł Andersz

Joseph Choukroun

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W STOMATOLOGII

Sala kongresowa


10.00-12.00

Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych przed leczeniem protetycznym – Prof. dr hab. n. med.Tomasz Gedrange

Wykładowca przedstawi istotne zagadnienia, jak łączyć dyscypliny stomatologii w ramach stomatologii zintegrowanej i prowadzić leczenie pacjentów ortodontyczne i protetyczne.


12.00-13.30

Zastosowanie abrazji powietrznej w stomatologii – lek. stom. Paweł Andersz
Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m. in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowo-korzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)
– piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
– różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
– praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
– prezentacja przypadków


14.00-15.30

Zastosowanie cementów krzemowo-wapniowych w leczeniu kompleksu miazgowo-zębinowego u dzieci i dorosłych – prof. Mariusz Lipski
Podczas wykładu zostaną omówione dostępne obecnie na rynku cementy krzemowo-wapniowe (preparaty typu MTA, bioceramika syntetyczna wymagająca mieszania, bioceramika w postaci jednej pasty) stosowane w odbudowie tkanek zęba i leczeniu endodontycznym (materiały kondensowalne i typu flow). Zostaną przedstawione ich wady i zalety oraz stan wiedzy dotyczący ich skuteczności. Szczególna uwaga zostanie zwrócone na ich kliniczne zastosowanie – zaprezentowane zostaną przypadki własne. Prezentację wzbogacą zdjęcia kliniczne oraz filmy obrazujące stosowane techniki leczenia.


15.30-16.15

dr n. med. Jacek Ciesielski
„Fenomen mięśniowy”
W prezentacji wykładowca przedstawi własną koncepcję jak ustalać wysokość zwarcia centralnego, wykorzystując do tego mięśnie twarzo-czaszki pacjenta.


Sala kongresowa ONLINE


11.00-13.00

Dr Joseph Choukroun, Nicea, Francja
Zastosowanie autologicznych czynników wzrostu, komórek macierzystych i trójwymiarowej matrycy fibrynowej preparatu PRF w Medycynie Estetycznej twarzy. Światowa premiera systemu „PomPac”.
Podczas webinaru zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy stojące za powodzeniem zabiegu z wykorzystaniem PRF w Medycynie Estetycznej, biologia działania preparatów PRF, schemat regeneracji oraz protokoły wirowania krwi według najnowszych badań. Webinar zostanie uzupełniony również o praktyczne, kliniczne doświadczenia, schematy pracy z krwią własną pacjenta w zabiegach regeneracyjnych, możliwość wpływania na objętość uzupełnianych tkanek. Wykładowca przedstawi najnowszą innowację, premierę systemu PomPac, który umożliwia dłuższe wykorzystanie odwirowanego preparatu.


13.30-14.15

B.D.S. M.D.T. B.B.A Stephan Lampl
„Live Demo – pokaz zabiegu” „on-line”


14.30-15.15

B.D.S. M.D.T. B.B.A Stephan Lampl
„Wprowadzenie do stomatologii Edelweiss” „on-line”


16.15-17.15

PhD, Msc Dent PDD Desiguar Moodley
„Odbudowy estetyczne i rehabilitacja narządu żucia” „on-line”


Mariusz Lipski

Marta Maciak

Paweł Andersz

Sala kongresowa


10.00-11.30

prof. Mariusz Lipski – Apeksyfikacja czy rewitalizacja – postępowanie w przypadku zębów niedojrzałych z martwą miazgą
Podczas wykładu omówione zostaną dwie metody leczenia zębów niedojrzałych z martwą miazgą oraz ich modyfikacje. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy zastosować rewitalizacja a kiedy apeksyfikację?
2. Na czym polega apeksyfikacja a na czym rewitalizacja i jak obie procedury technicznie wykonać?
3. Jakich użyć materiałów i leków?
4. Na czym polega zmodyfikowana metoda apeksyfikacji (połączenie apeksyfikacji z rewitalizacją łatwiejsze do wykonania dla lekarza praktyka)?
Prezentację wzbogacą zdjęcia kliniczne i filmy.


11.45-12.45

dr n. med. Marta Maciak – Hit czy mit? Lasery w gabinecie stomatologicznym
Nowoczesne technologie wkraczają do praktyk stomatologicznych. Jedną z nich są lasery, wokół których pojawia się wiele kontrowersji spowodowanych niezbyt udanym wejściem tych urządzeń na rynek w latach 90.
Jednakże współczesne lasery to już zupełnie inne urządzenia, które znajdują bardzo szerokie zastosowanie w codziennej praktyce stomatologicznej. Dziś już nikt nie wyobraża sobie profesjonalnego gabinetu stomatologicznego bez takiego rozwiązania.
Lasery stomatologiczne otwierają nowe możliwości leczenia. Dzięki ich zastosowaniu większość procedur na tkankach twardych można przeprowadzić z minimalną inwazyjnością i całkowicie bezboleśnie. Zaletą laserów jest także możliwość wykonywania bezkrwawych zabiegów na tkankach miękkich. Procedury stają bardziej komfortowe dla pacjenta, a obrzęk i dolegliwości bólowe zminimalizowane.
W wykładzie zostaną przedstawione przypadki kliniczne ukazujące możliwości zastosowania laserów Er:YAG i Nd:YAG podczas wykonywania standardowych zabiegów.


13.00-14.30

lek. stom. Paweł Andersz – Abrazja powietrzna. Obecny stan wiedzy
W pierwszej części wykładu omówiona zostanie abrazja powietrzna jako procedura lecznicza; szczegółowo omówione zostaną możliwości jej zastosowania w gabinecie stomatologicznym; zaprezentowane zostaną przypadki kliniczne z własnej praktyki, w tym „trudne” sytuacje kliniczne, które można rozwiązać jedynie z użyciem piaskarki klinicznej lub mikropiaskarki.
W drugiej części prezentacji uczestnicy zostaną zapoznani z dowodami naukowymi przemawiającymi za stosowaniem piaskarek, w tym mikropiaskarek w profilaktyce oraz leczeniu chorób zmineralizowanych tkanek zęba.

Magdalena Szumska

Marcin Szumski

GALA UDANYCH BIZNESÓW W STOMATOLOGII – małe i średnie gabinety na start – czas na nas!

Sala kongresowa


10.00-10.30

dr n. ekon. Magdalena Szumska
Otwarcie konferencji i wykład wprowadzający – Jak to jest w tej chwili na rynku? Jak działać w obecnym świecie?


ANATOMIA KONTAKTU Z PACJENTEM

10.40-11.45

mgr inż. Marcin Szumski
Komunikacja z pacjentem. Podstawy w końcu! przejrzyste. Kurs porządkujący, czyli anatomia kontaktu z pacjentem. Ścieżka pracy z pacjentem.


GALA UDANYCH BIZNESÓW – małe i średnie gabinety

11.45-12.55 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska
FINANSE dla CIEBIE: Zbuduj mądrze swój cennik. Zweryfikuj rentowność procedur medycznych. Finanse w praktyce lekarza dentysty oraz lekarza medycyny estetycznej. Policzone i odkryte: jakie ponosisz wydatki w procedurach zachowawczych, endodontycznych, chirurgicznych i implantoprotetycznych? Jak to zmniejszyć, aby działać z zyskiem? Obniżyć kosztochłonność – to jest możliwe! Przełomowa metoda ekonomii dla lekarzy dentystów. Będziecie zachwyceni!


13.20-14.30 (70 mocnych minut)

dr n. ekon. Magdalena Szumska, mgr inż. Marcin Szumski
JAK MARKETING robią INNI? Jak Ty możesz robić swój marketing za 1000 zł rocznie? A co działa i kosztuje zaledwie 500 zł? Budowanie programów sprzedaży usług stomatologicznych wysokorentownych i jednocześnie zgodnych z prawem. Marketing nie na pokaz i nie dla innych dentystów – czyli rób go dobrze, z sukcesem dla swojego gabinetu. Lokalny biznes stomatologiczny jest mądry! Marketing, który przekłada się na zyski.

Warsztaty 1.10.2020 ( czwartek )

Sala warsztatowa


11:30-13:30

lek. stom. Dorota Bednarczyk-Kocwa – „Zastosowanie kolagenu w iniekcyjnych zabiegach medycyny estetycznej”


13.30-14.00

PRZERWA


14.00-17.00

dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta – „Iniekcje domięśniowe kolagenu jako skuteczna metoda leczenia bólu w bruksizmie”

Warsztaty – 3.10.2020 (sobota)

Sala warsztatowa


dr n. med. Jacek Ciesielski – Wykład promujący książkę „Jak ustalać wysokość zwarcia centralnego u pacjentów leczonych protetycznie”


10.00 – 11.30 CZĘŚĆ I

· Aparat J-5 jego zalety do diagnostyki i terapii.
· Relaksacja w celu deprogramacji.

11.45 – 13.15 CZĘŚĆ II

· Bite on line.
· Bite po deprogramacji.

13.30 – 16.00 CZĘŚĆ III

· Jak planować leczenie protetyczne z wykorzystaniem przestrzeni szpary spoczynkowej – zajęcia praktyczne w grupach 2-osobowych.
· Dyskusja


WYKŁADOWCY

Joseph Choukroun

Joanna Wysokińska-Miszczuk

Mariusz Lipski

Tomasz Gedrange

Marta Maciak

D. Moodley

Martin Lampl

Stephan Lampl

Aleksandra Nitecka-Buchta

Jacek Ciesielski

Paweł Andersz

Marcin Szumski

Magdalena Szumska

Dorota Bednarczyk-Kocwa


Medycyna Estetycna

10.00 – 12.00

„AUTOLOGICZNE METODY REGENERACJI TKANKOWEJ – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP)
I FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA (PRF)”

Iniekcyjna Fibryna Bogato Płytkowa, zwana także Fibryną Bogato Komórkową. Swoją nazwę zawdzięcza największej koncentracji czynników wzrostu, leukocytów oraz obecności HSCs – hematopoetycznych komórek macierzystych CD34+.
Odkrycie i stosowanie w praktyce PRP, było punktem wyjściowym do dalszego rozwoju metod autologicznych. I-PRF jest efektem wieloletnich badań nad składnikami komórkowym krwi, prowadzonych w wielu ośrodkach na świecie. Poprzez manewrowanie parametrami siły odśrodkowej oraz czasu, udało się odkryć frakcję otwierającą nowy rozdział w dziedzinach autologicznych. Jest to najefektywniejszy koncentrat komórkowy, ograniczony jedynie przez ilość pozyskanego materiału.

EDUASYST

KONFERENCJA:  INNOWACJE W GABINECIE HIGIENY

10:00 – 10:15

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI I WYKŁADOWCÓW


10:15 – 11:15

PERIO NEWS
Praktyczne wskazówki, schematy postępowania w zgodzie z zasadami nowoczesnej periodontologii.
dr n. med. Maciej Nowak


11:15-11:30

COFFE GO
przerwa kawowa: scena dla sponsora (Oral-B, prezentacja nowości)


11:30-12:30

PACJENT PIERWSZORAZOWY, ABC POSTĘPOWANIA
Profilakyka-komunikacja-rekomendacja, protokół postępowania
DYP. HIG. STOM.K.KOPCIEWICZ-KOZICKA


12:30-14:00

HAPPY HOUR
przerwa lunchowa (strefa targowa, insta stomatolog panel dyskusyjny tata_stomatolog)


14:00-15:30

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE W NOWOCZESNEJ TERAPII PERIODONTYCZNEJ
DR HAB. N. MED. ANNA SKURSKA


15:30-15:45

COFFE GO
przerwa kawowa: scena dla partnera (EnelMed- praca dla Ciebie)


15:45-16:45

BIAŁE, BIELSZE ….WHITENINGowe STORY
Porównanie metod wybielania gabinetowego, nowości,
HIG. STOM. K.OSTROWSKA


16:45-17:00

ZAKOŃCZENIE, ROZDANIE CERTYFIKATÓW


SALA 1

 • null

  10:00-12:00

  GBT- SKALING, PIASKOWANIE. Grupy 20 osobowe. M.MICHAŁOWSKA, O.GRABOWSKA

 • null

  13:30- 15:30

  GBT- SKALING, PIASKOWANIE. Grupy 20 osobowe. M.MICHAŁOWSKA, O.GRABOWSKA

SALA 2

 • null

  10:00-13:00

  ESTETYKA W GABINECIE HIGIENY,WHITENINGowe STORY. WYBIELANIE, ICON, POKAZ NA ŻYWO
  K. OSTROWSKA

 • null

  13:30-16:30

  ESTETYKA W GABINECIE HIGIENY,WHITENINGowe STORY. WYBIELANIE, ICON, POKAZ NA ŻYWO
  K. OSTROWSKA