Partner strategiczny

Partner merytoryczny

IV Kongres Stomatologii organizowany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wyjątkowe wydarzenie edukacyjne dla lekarzy stomatologów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i podnieść swoje umiejętności. Skorzystaj z teoretycznej i praktycznej wiedzy przekazywanej podczas Kongresu oraz sprawdź najnowsze produkty oraz trendy w branży stomatologicznej podczas targów.

Harmonogram Kongresu Stomatologii podczas Warsaw Dental Medica Show

Sala nr. 4

10.30-11.30

dr med. dent. Bassel A. Jamra | wykład (w języku angielskim)

Jak uniknąć ekstrakcji zęba?

Podczas wykładu zaprezentowany będzie nowy aparat SUS3, jego zalety i różne możliwości zastosowania klinicznego, np. leczenie dotylnej wady zgryzu, alternatywa dla operacji dysgnathii, dystalizacja w szczęce, zakotwiczenie i zamknięcie szczeliny (alternatywa zastosowania aparatu headgear i miniimplantów) oraz terapia CMD, chrapania i bezdechu sennego.


11.30-12.30

dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak | wykład

Możliwości wykorzystania lasera w gabinecie ogólnym stomatologicznym – przegląd procedur

Podczas wykładu omówione zostaną lasery, długości fal i zastosowania laserów: w leczeniu próchnicy, stomatologii dziecięcej (m.in. fotobiomodulacja), praktyce ortodontycznej, protetyce, periodontologi i implantologii.


14.30-15.30

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange | wykład

Komplikacje w ortochirurgii

Na częstość występowania powikłań po leczeniu orto-chirurgicznym ma wpływ wiele czynników. Wśród nich szczególne znaczenie mają: ocena wskazań i czynników ryzyka, prawidłowość leczenia oraz doświadczenie zespołu. Podczas wykładu będą przedstawione i omówione przyczyny poszczególnych powikłań, które mogą wystąpić na wszystkich etapach leczenia, sposoby ich rozpoznania i leczenia, a także zapobiegania ich wystąpieniu.


15.30-16.30

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak | wykład

Witamina D a wady zgryzu

Nieprawidłowy wzrost kości twarzoczaszki prowadzi do powstania wad szkieletowych i zębowych, co skutkuje występowaniem wad zgryzu. Nie wszystkie przyczyny wad zgryzu zostały do tej pory wyjaśnione. W rozwoju nieprawidłowości kośćca zwraca się uwagę na ogólne niedobory, w tym witaminy D3 (VD3), która powoduje min. krzywicę. W ostatnich badaniach okazało się, że przewlekły jej niedobór może przyczyniać się do powstawania wad zgryzu szkieletowego. Celem prezentacji będzie przedstawienie min wpływu niedoboru VD3 na rozwój wad zgryzu oraz kształt i budowę zębów. Omówione zostaną również zasady prawidłowej diagnostyki i następowego leczenia pacjentów.


13:00-18:30

Sala nr. 6

dr med. dent. Bassel A. Jamra

WARSZTATY
4,5h | maks. 15 osób

Nowy aparat SUS3 w zastosowaniu klinicznym

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany SUS3 (Sabbagh Universal Spring), czyli nowy międzyszczękowy aparat teleskopowy ze zintegrowaną sprężyną. SUS3 jest kontynuacją SUS2, który sprawdza się na rynku stomatologicznym od 18 lat.

 

*liczba miejsc ograniczona

10.30-12.30

prof. Massimo Frosecchi | wykład (w języku angielskim)

Część 1: Zabiegi laserowe w leczeniu chorób przyzębia

W ostatnich latach zaproponowano kilka klas laserów w celu usprawnienia leczenia niechirurgicznego. Wypróbowano fotobiomodulację, fotochemiczne, fototermiczne i fotomechaniczne właściwości różnych laserów, szczególnie podczas zabiegów bezpłatowych. Połączenie konwencjonalnych zabiegów i laserów to obiecujący obszar do badań i klinicznego zastosowania.

Część 2: Zastosowanie implantów w medycynie estetycznej

Sukces implantów natychmiastowych w obszarze estetycznym jest szczególnie związany ze ścisłymi warunkami i nie we wszystkich przypadkach jest przewidywalny. Jak w przypadku wszystkich złożonych i zaawansowanych procedur prawidłowe planowanie, dokładne wykonanie i umiejętności klinicysty są kluczowymi czynnikami sukcesu.


14.30-15.30

lek. stom. Radosław Jadach | wykład

Transplantacja vs transpozycja. Idea Jednej Rany (One Wound Idea): wskazania, przeciwskazania, możliwości i ograniczenia

Transplantacja jako procedura chirurgiczna, wymagająca wykonania rany dawczej i biorczej, budzi u pacjentów uzasadniony lęk. W zabiegach odtwórczych tkanek twardych i miękkich można alternatywnie wykonać transpozycję tkanek w zakresie jednej rany, uzyskując równie dobry efekt morfologiczno-estetyczny i stabilny w czasie. Jak kwalifikować technikę do niebezpiecznej lub bezpiecznej grupy, jak wykonywać procedurę krok po kroku autor przedstawia podczas wykładu na bazie własnych przypadków klinicznych.


15.30-16.30

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski | wykład

Jak zachować żywą miazgę? Metody i materiały stosowane w leczeniu próchnicy głębokiej i próchnicowo/przypadkowo odsłoniętej miazgi

Wykład dotyczyć będzie metod zalecanych obecnie w leczeniu próchnicy głębokiej i bardzo głębokiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na techniki stosowane w celu uniknięcia odsłonięcia miazgi oraz metody, które stosuje się, gdy dojdzie do przypadkowego lub próchnicowego osłonięcia tej tkanki. Omówione zostaną materiały używane w leczeniu próchnicy głębokiej oraz odsłoniętej lub amputowanej miazgi ze szczególnym uwzględnieniem cementów na bazie krzemianów wapnia i materiałów konwencjonalnych.


10.30-11.30

dr hab. n. med. Wojciech Bednarz | wykład

Błędy jatrogenne zawinione i niezawinione w chirurgii plastycznej dziąsła

Błędy lekarskie popełniane przed, w trakcie i po leczeniu w zakresie chirurgii plastycznej dziąsła mogą wpłynąć na utratę funkcji tkanek przyzębia, na pogorszenie estetyki i komfortu pacjenta. Dla eliminacji błędów ważne są m.in.: prawidłowa kwalifikacja do zabiegów, stosowanie optymalnej techniki zabiegowej czy użycie odpowiednich narzędzi.


11.30-12:30

prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz | wykład

E-papierosy w życiu stomatologa

Rozwijająca się moda na palenie papierosów elektronicznych skłoniła autora do przyjrzenia się zjawisku i przeglądu piśmiennictwa w tym zakresie. W wykładzie przedstawione zostaną aktualne poglądy medyczne związane z używaniem papierosów elektronicznych i ich wpływ na zdrowie jamy ustnej.


14.30-15.30

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon | wykład

Zakażenia SARS-CoV-2 z punktu widzenia każdego lekarza

Celem wykładu jest pokazanie najważniejszych informacji na temat biologii koronawirusa SARS-CoV2, symptomatologii klinicznej COVID-19 oraz współczesnych możliwości leczenia i zapobiegania temu zakażeniu. Dodatkowo poruszone zostaną najbardziej aktualne kwestie dotyczące nabywania odporności biernej poprzez szczepienie w momencie pojawiania się kolejnych mutacji koronawirusa. Przekazane zostaną także informacje dotyczące potencjalnych możliwości zakażeń krzyżowych SARS-CoV2 w gabinecie stomatologicznym.


15.30-16.30

prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka | wykład

Zmiany w jamie ustnej w okresie zakażenia SARS-CoV2 i po jego przebyciu

Celem wykładu jest przedstawienie na podstawie piśmiennictwa oraz dotychczasowych wspólnych obserwacji lekarzy zakaźnych i stomatologów z UM we Wrocławiu symptomatologii zmian na błonie śluzowej oraz w przyzębiu w okresach zakażenia SARS-CoV2 i po jego przebyciu. W jednym badaniu kliniczno-kontrolnym zaobserwowano, że pacjencie z ciężkim zapaleniem przyzębia istotnie mają większe ryzyko wszystkich powikłań z powodu COVID-19, śmierci z tego powodu, potrzeby wspomagania wentylacji oraz potrzeby przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej.


14.30-16.30

Sala nr. 5

lek. stom. Paweł Andersz

WARSZTATY

Abrazja powietrzna – bezbolesne, minimalnie inwazyjne leczenie i zwiększona adhezja

Warsztat praktyczny z użyciem piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym PrepStart H2O oraz mikropiaskarki abrazyjnej Microetcher IIa (produkty Danville Materials/Zest Dental Solutions USA). Ćwiczenia praktyczne na zębach fantomowych oraz płytkach szklanych – zapoznanie się z techniką pracy abrazją powietrzną.

prof. Massimo Frosecchi

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

dr hab. n.med. KINGA GRZECH-LEŚNIAK, prof. UMW

lek. stom. Radosław Jadach

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

lek. stom. Paweł Andersz

dr med. dent. Bassel A. Jamra