Otwarte Forum Liderów

 • 10:55-11:40Pathways of modern pediatric denistryOleg Kovnatski

  Modern history and problems of pediatric dentistry. Pediatric dentistry: state, insurance or private. Profitability of pediatric dentistry, different points of view: doctor, clinic, investor. Evolution of pediatric dentistry. "Golden Mid" in pediatric dentistry practice.
  The first appointment. How to provide the child with comfort, peace and create conditions for good cooperation? Basics of behavior management, individual prophylaxis and professional hygiene in pediatric dentistry..
  Local anesthetics and high-quality isolation are the key to good and safe treatment in pediatric dentistry. Tools, materials, methods of local anesthesia in children. Rubberdam for kids  is a whim or a real help? Methods of the working field isolating in pediatric dentistry: from simple to difficult.
  Caries of temporary and permanent teeth in children. Principles of caries treatment. Materials  carious cavity filling in pediatric dentistry. Indications and technics of use for different filling materials.
  Endodontic treatment in temporary teeth and permanent teeth with immature root.
  Indirect and direct pulp capping. Pulpotomy: indications and technology. Pulpectomy: techniques for root canals treatment in temporary teeth, materials for the root canals obturation. Endodontic treatment of permanent teeth with immature roots.
  Standard crowns in pediatric dentistry. Indications, contraindications; equipment and technic for the placing of standard metal and aesthetic crowns in pediatric dentistry.
  Nitrous oxide-oxygen sedation during dental treatment of children. Indications, contraindications, preparation and methods of conducting. Basics of behavior management during dental treatment in NOXS.
  Dental treatment of children in general anaesthesia. Indications, contrandications, specifics and principles of treatment

 • 12.45- 13.30Wykład: ``Mało znana, ale bardzo ważna - higiena języka``dyp. hig. stom Tomasz Benke

  Wykład - "Mało znana, ale bardzo ważna - higiena języka" - Czy język powinno się czyścić? Jakimi przyborami? Czy używać pasty? Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź podczas wykładu, gdzie przypomnimy sobie również budowę i funkcje języka oraz jego odpowiednią higienę.

 • 16.25- 17.10Warsztat: Profesjonalny instruktaż higieniczny dopasowany do potrzeb pacjentadyp. hig. stom Tomasz Benke

  Warsztat - "profesjonalny instruktaż higieniczny dopasowany do potrzeb pacjenta" - Uczestnik warsztatu nabędzie umiejętności odpowiedniego doboru przyborów do higieny jamy ustnej dedykowanych każdej grupie pacjentów takich jak: ortodontyczny, periodontologiczny, chirurgiczny, onkologicznych itp. Będzie pracował pod okiem osób na co dzień wykonujących zabiegi profilaktyczne i instruktaże.