Wybierz kongres  

Stomatologia

Program ramowy VI Kongresu Stomatologii:

Czwartek - 7 września 2023

10:00 – Otwarcie Kongresu i Konferencji Stomatologicznej

10:15 – 11:15

dr n. med. Hubert Gołąbek

„Endodoncja mikrochirurgiczna -wskazania praktyczne”

Endodoncja mikrochirurgiczna jest nieodłączną częścią współczesnej endodoncji. To cała gałąź procedur pozwalających na długoczasowe zachowanie zęba w jamie ustnej w przypadku braku możliwości przewidywalnego przeprowadzenia leczenia endodontycznego od strony korony zęba. Zobacz więcej

11:15 – 12:15

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

„Bioceramika w endodoncji - nie tylko w tzw. trudnych przypadkach, ale i na co dzień”

Uczestnicy wykładu zostaną zapoznani z obecnie dostępnymi na rynku materiałami bioceramicznymi stosowanymi w leczeniu endodontycznym zębów. Zobacz więcej


12:15 - 14:00 - przerwa wewnętrzna w części wykładowej


14:00 – 15:00

Prof. Hande Şar Sancaklı 

„Aktualne protokoły cementowania adhezyjnego - aktualizacja materiałów”

Cementowanie adhezyjne jest złożoną procedurą, która wymaga znajomości zasad adhezji i przestrzegania protokołu klinicznego w celu uzyskania trwałego połączenia między strukturą zęba a materiałem wypełnieniowym.
Zobacz więcej

15:00 – 16:00

prof. Ali Cekici

„Skuteczna niechirurgiczna terapia przyzębia w codziennej praktyce stomatologicznej”

Niechirurgiczne leczenie przyzębia, znane również jako terapia fazy I lub wstępna terapia przyzębia, jest jednym z najważniejszych kroków w systemowej strukturze podejścia do leczenia przyzębia. Zobacz więcej

16:30 – zakończenie pierwszego dnia Kongresu

Czwartek - 7 września 2023 Warsztaty

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

11.00 – 12.00

hig.stom. Magdalena Michałowska, trener SDA

ABC pracy skalerem

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu usuwania zmineralizowanych złogów
 • jak ustawić tip
 • jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny
 • jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy ze skalerem

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.


Przerwa


13.00 – 14.00

hig.stom. Olga Grabowska, trener SDA

Prawidłowa praca piaskarką

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu piaskowania
 • jak ustawić dyszę piaskarki
 • jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny
 • jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy z piaskarką

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.


14.30 – 15.30

dr n.med. Katarzyna Ostrowska, hig. stom

Pacjent perio w gabinecie higieny

Na szkoleniu dowiesz się:

 • kim jest pacjent perio
 • jak wygląda procedura przyjęcia pacjenta perio w gabinecie higieny
 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu profesjonalnej higienizacji
 • jak zmotywować pacjenta do przestrzegania zaleceń
 • jak zaplanować prawidłową kontrolę mechaniczną i chemiczną biofilmu pacjenta perio

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

Piątek - 8 września 2023

10:00 – otwarcie drugiego dnia konferencji

10:00– 11:00

Dr hab. n. med. Bartłomiej Górski

„Zamień wyzwanie w okazję, czyli biologiczna regeneracja tkanek przyzębia.”

Ubytki w obrębie tkanek twardych i miękkich przyzębia pogarszają rokowanie dotyczące zachowania zęba oraz często utrudniają realizowanie kompleksowych planów leczenia. Zabiegi chirurgiczne z zakresu regeneracji tkanek pozwalają na zachowanie funkcji i estetyki, ale wymagają od Nas zarówno wiedzy, wyobraźni, jak też konkretnych umiejętności manualnych. Zobacz więcej

11:00 – 12:00

Lek. dent. Agnieszka Nieścieronek

„Implantologia nie jest trudna. Od prostych implantacji do nawigowanych zabiegów implantoprotetycznych - czyli jak to ugryźć?”

Implantologia nie jest trudna. Od prostych implantacji do nawigowanych zabiegów implantoprotetycznych – czyli jak to ugryźć ?Zobacz więcej


12:00 – 14:00 – przerwa wewnętrzna w części wykładowej


14:00 – 15:00

Lek. dent. Bartosz Mulawa

„Implantologia przemyślana – czyli nowe rozwiązania implantologiczne w celu osiągniecia przewidywalnych efektów leczenia.”

Implantologia przemyślana – czyli nowe rozwiązania implantologiczne w celu osiągniecia przewidywalnych efektów leczenia.
W swojej prezentacji przedstawię jak sobie radzę z trudnymi sytuacjami klinicznymi moich pacjentów. Zobacz więcej

15:00 – 16:00

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

„Ekstrakcja zęba i co dalej?”

Usunięcie zęba niesie za sobą konsekwencje polegające na zaniku kości wyrostka zębodołowego oraz architektury tkanek miękkich otaczających koronę zęba.Zobacz więcej

Piątek – 8 września 2023 Warsztaty

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

10.00–11.00

hig.stom. Magdalena Michałowska, trener SDA

ABC pracy skalerem

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jak prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu usuwania zmineralizowanych złogów
 • jak ustawić tip
 • jak pracować, aby zabieg był bezpieczny i przyjemny
 • jak uniknąć najczęstszych błędów w pracy ze skalerem

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.


11.00–11.45

hig.stom. Paulina Mintzberg-Wachowicz

Profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży

Podczas spotkania wykładowca przekarze informacje jak przeprowadzić prawidłowa
profilaktykę przeciw próchnicową, zarówno w gabinecie jak i w domu.

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.


Przerwa


12.00–14.00

lek. stom. Paweł Andersz

Abrazja powietrzna – bezbolesne, minimalnie inwazyjne leczenie i zwiększona adhezja

Część teoretyczna warsztatu:

Podstawowe informacje o abrazji powietrznej i zastosowaniach w gabinecie stomatologicznym, a w tym:

 • Rodzaje piaskarek
 • Piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
 • Różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
 • Zasady pracy minimalnie inwazyjnej
 • Praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy

Część praktyczna warsztatu:

Demonstracja i warsztat praktyczny z użyciem piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym PrepStart H2O oraz mikropiaskarki abrazyjnej Microetcher IIa (produkty Danville Materials / Zest Dental Solutions USA)
Ćwiczenia praktyczne na zębach fantomowych oraz płytkach szklanych – zapoznanie się z techniką pracy abrazją powietrzną

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m. in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowo-korzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)
 • piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
 • różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody
 • praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
 • prezentacja przypadków

Ilość biletów jest wyczerpana!


14.30 –15.15

dr n.med. Katarzyna Ostrowska hig.stom.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w motywacji pacjenta

Zmotywowany i współpracujący pacjent to nie tylko element przyjemnej pracy ale też spektakularnych efektów  jakie można osiągnąć w higienie jamy ustnej. Jak zatem podnieść zaangażowanie pacjenta w proces szczotkowania zębów?  Naprzeciw wychodzą nam nowoczesne technologie wykorzystujące szczoteczkę magnetyczną iO oraz sztuczną inteligencje!

Podczas warsztatu uczestnik będzie miał możliwość:

 • wypróbować zastosowania sztucznej inteligencji
 • zrozumieć jak, kto i w jakich sytuacjach klinicznych uzyskuje korzyść z użycia nowych technologii.

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

Sobota - 9 września 2023

10:00

Otwarcie trzeciego dnia Konferencji

10:15 - 11:30

Panel dyskusyjny: Kompetencje w leczeniu pacjentów stomatologicznych przez lekarzy dentystów bez i ze specjalizacją

Panel dotyczyć będzie nie tylko specjalizacji, choć ona wydaje się być najważniejsza. W ostatnim czasie pojawiały się nowe formy kształcenia w postaci umiejętności, mikrokwalifikacji, odznak cyfrowych czy też studiów podyplomowych (MSc). Jakie to ma znaczenie w procesie kształcenia, gdzie to pozycjonuje lekarza stomatologa/lekarza dentystę i jakie nabędzie on uprawnienia po uzyskaniu takich form kształcenia? O tym właśnie będziemy rozmawiać na panelu dyskusyjnym ze specjalistami krajowymi, profesorami, przedstawicielami MZ, prezesami Okręgowych Izb lekarskich, jak i NRL, uniwersytetów, prezesami towarzystw naukowych oraz studentami stomatologii.

Moderator panelu: Dr n. med. Jacek Kotuła – Sekretarz Generalny PTS

Prof. dr hab. Tomasz Konopka

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Dr hab. n. med. Edward Kijak

+ zaproszeni goście:

prof. dr hab. Beata Kawala
Specjalista Krajowy w Dziedzinie Ortodoncji

Paweł Barucha
Vice Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Stomatologii

prof.dr hab. Ryszard Gellert
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

11:30 - 12:15

„Praktyczna wiedza periodontologiczna dla lekarzy ogólniepraktykujących”

lek. dent. Agnieszka Peret

Skuteczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia wymaga umiejętnego przeprowadzenia
wszystkich etapów leczenia periodontologicznego: od prawidłowej diagnostyki, poprzez leczenie
niechirurgiczne i chirurgiczne, aż do doprowadzenia Pacjenta do fazy podtrzymującej.

PROGRAM:
Zagadnienia poruszane w trakcie wystąpienia to:
– Jakie są główne parametry i objawy, które świadczą o chorobie przyzębia?
– W jakich sytuacjach stosowane są zabiegi chirurgiczne na przyzębiu?
– Jak wyglądają zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej po wykonanym zabiegu chirurgicznym?
– Co zmieniła nowa klasyfikacja chorób przyzębia w podejściu do leczenia periodontologicznego?
– Które stadia chorób przyzębia może skutecznie prowadzić lekarz ogólnie praktykujący i higienistka?


12:15 - 13:00 - przerwa wewnętrzna w części wykładowej


13:00 – 14:00

„Zmiany kostne wokół obciążonych wszczepów zębowych”

Prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz

14:00 – 15:00

„Cyfrowe planowanie uśmiechu z Invisalign Smile Architect. Jak narzędzia cyfrowe mogą wspomóc proces planowania leczenia odtwórczego?”

Dr Błażej Szczerbaniewicz

15:00 - 15:45 – dyskusja

15:45 - 16:00 – podsumowanie i zakończenie kongresu

Sobota - 9 września 2023 Warsztaty

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

10.00–11.00

mgr Katarzyna Kołodziej hig.stom.

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia środowiska pracy w praktykach stomatologicznych

„Prawidłowa postawa ciała a ergonomia środowiska pracy w praktykach stomatologicznych” dlaczego boli kręgosłup, głowa, ssż, kończyny – wpływ nieergonomicznej pracy siedzącej przy pacjencie; walka z bólem kręgosłupa oraz profilaktyka schorzeń narządu ruchu – ćwiczenia, autorelaksacja i autoterapia; ergonomia w stomatologii – prawidłowo dostosowane stanowisko pracy higienistki stomatologicznej i pozostałych członków zespołu stomatologicznego – strefy pracy, oświetlenie, fotele ergonomiczne, aktywne siedziska, praca w powiększeniu.

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.


11.00–11.45

dr n.med. Katarzyna Ostrowska hig.stom.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w motywacji pacjenta

Zmotywowany i współpracujący pacjent to nie tylko element przyjemnej pracy ale też spektakularnych efektów  jakie można osiągnąć w higienie jamy ustnej. Jak zatem podnieść zaangażowanie pacjenta w proces szczotkowania zębów?  Naprzeciw wychodzą nam nowoczesne technologie wykorzystujące szczoteczkę magnetyczną iO oraz sztuczną inteligencje!

Podczas warsztatu uczestnik będzie miał możliwość:

 • wypróbować zastosowania sztucznej inteligencji
 • zrozumieć jak, kto i w jakich sytuacjach klinicznych uzyskuje korzyść z użycia nowych technologii.

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.


12.15–13.00

mgr Anna Michalska hig.stom.

Higiena jamy ustnej dziecka w placówkach przedszkolnych

Podczas warsztatów wykładowca przedstawi ciekawe rozwiązania z zakresu edukacji nt. zdrowia jamy ustnej w placówkach przedszkolnych. Czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia jako prdagog nauczania przedszkolnego zaproponuje sprawdzone strategie edukacyjne.

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.


Przerwa


14.30- 15.30

dr n.med. Katarzyna Ostrowska hig.stom.

Remineralizacja i estetyka w praktyce higienistki stomatologicznej

Białe plamy to nie tylko problem estetyczny ale przede wszystkim początek demineralizacji tkanki zęba. Z problemem demineralizacji szkliwa boryka się coraz więcej pacjentów – jak możemy im pomóc? Czy higienistka stomatologiczna może realnie przeciwdziałać i leczyć obszary zdemineralizowane, a jeżeli tak to jakie zabiegi warto polecać? Na te i inne pytania odpowie prelegentka podczas wykładu i case study.

DODATKOWE MIEJSCA – Zapisz się na warsztat!

Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.

Medycyna Estetyczna

Piątek - 8 września 2023

10:00 – Otwarcie Kongresu i Konferencji Stomatologicznej

10:30 – 10:50

dr n.med. Jacek Nowak

Hybrydowy stymulator z komórkami macierzystymi, a inne zabiegi autologiczne

11:10 – 11:40

dr Anna Mazur

Anatomia twarzy – pracować igłą czy kaniulą? - iniekcyjne technik zabiegowe w medycynie estetycznej

11:40 – 12:10

dr Bartłomiej Sobolewski

Nowe horyzonty RF – możliwości wpółczesnej radiofrekwencji mikroigłowej w medycynie estetycznej

12:10 – 12:40

dr Monika Kret

Co dla KOGO? Przegląd dostępnych STYMUYLATORÓW TKANKOWYCH pod kątem ich zastosowania.

12:40 – 13:10

dr Daniel Nolberczak

Najlepszy dobór terapii dla skór dojrzałych 50 +”- jakie wyzwania stwarza przed nami starzejąca się skóra?- które z istniejących metod, produktów poradzą sobie najlepiej

13:10 – 13:30

dr Agnieszka Górna

Juvelook - Kwas poli D,L mlekowy w okolicy oka.

13:30 – 13:50

dr Kamil Sobolewski

“Życie w stadzie” – czyli konieczne truizmy o biofilmach i ich następstwach w praktyce klinicznej - wstęp do powikłań w medycynie estetycznej

13:50 – 14:10

Dr Gabriela Bogucka

Urządzenia high-tech w połączeniu z hybrydowymi symulatorami kolagenu – techniki łączone w terapii blizn potrądzikowych i zanikowych.

14:10 – 14:30

dr Kamil Pielaszkiewicz

Zabiegi autologiczne w medycynie estetycznej - osocze i fibryna bogatopłytkowa.

14:30 – 14:50

dr Magdalena Kędzia

Regeneracja szyta na miarę - Nici PDO: biorewitalizacja, techniki łączone

14:50 – 15:20

dr Krzysztof Cudzik

Zastosowanie kwasu polimlekowego w rewitalizacji skóry twarzy i odbudowie jej objętości

15:20 – 15:40

dr Bartłomiej Sobolewski

Zapomnij o iniekcjach! Bez igły, laserem, z Mirajet - czyli trandermalny system bezigłowego dostarczania prepratów.

15:40 – 16:10

dr n.med. Magdalena Trzcińska - Kubik

PRF jako element terapii w leczeniu schorzeń układu stomatognatycznego - bruksizm, napięciowe bóle głowy

16:10 – 16:40

dr Bartłomiej Sobolewski

Po co nam laser Er:YAG? Laseroterapia - przegląd technologii ablacyjnych i nieablacyjnych.

16:40 – 17:00

Czy można chcieć więcej? Z czym możemy połączyć Hybrydowe Stymulatory Kolagenu?

16:30 – zakończenie pierwszego dnia Kongresu

10:00 – 11:00

lek. dent. Paulina Maria Kaczmarek, lek. dent. Anna Filipczak - Pacała

Laserowa stymulacja włosów i Laserowa rewitalizacja ust

11:00 – 12:00

dr n. med. Jacek Nowak, dr Kamil Pielaszkiewicz

Plasma Complex Premium - unikalna terapia komórkami macierzystymi i czynnikami wzrostu. Skin Up Premium - hybrydowy stymulator z komórkami macierzystymi.

12:00 – 13:30

dr Anna Mazur, dr Gabriela Bogucka, dr Bartłomiej Sobolewski

Iniekcje ręczne czy za pomocą urządzeń do mezoterapii - porównanie skuteczności. Radiofrekwencja mikroigłowa w połączeniu z hybrydowymi stymulatorami tkankowymi Lenisna i Juvelook.

13:30 – 15:00

dr Marlena Majkut-Sobechowicz, dr Agnieszka Górna, dr Krzysztof Cudzik

Stymulatory kolagenu - jak poradzić sobie z wiotkim brzuchem? Procedury wykonania wykonania zabiegu kwasem poli D,L mlekowym w okolicy oka i twarzy i ciała

15:00 – 16:00

dr Magdalena Kędzia

Regeneracja szyta na miarę - prawidłowa implatacja nici PDO.

16:15 – 17:00

dr n. med. Magdalena Trzcińska-Kubik

PRF jako element terapii w leczeniu schorzeń układu stomatognatycznego - bruksizm, napięciowe bóle głowy.

10:30 – 13:00

dr Monika Kret, dr Bartłomiej Sobolewski

Zabiegi łączone: hybrydowe stymulatory kolagenu w procedurach łączonych z usieciowanym kwasem hialuronowym, toksyną botulinową, nićmi PDO, radiofrekwencją mikrofigłową RF.

Eduasyst

09.09.2023 WARSZTATY - Sala nr 3

10:00-11:45

Philips Sonicare / Agnieszka Safjańska

Wykładowca: mgr dypl. hig. stom. Anna Drobkiewicz

Warsztaty ortodontyczne dla higienistek stomatologicznych.

ZAPROSZENIA: do odbioru na stoisku Philips Sonicare w czasie WDMS.


12:00-14:00

Indent / Renata Dziedzicka

ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W JAMIE USTNEJ - efektywne rozwiązania w prawidłowej higienie. Mechaniczna i chemiczna kontrola biofilmu.

Koszt udziału w warsztacie: 189 zł

Zapisz się na warsztat

14:30-15:30

Atos/ Marek Zakrzewski

Nowoczesna higiena pozabiegowa warunkiem powodzenia łatwych i trudnych procedur stomatologicznych w chirurgii i implantologii (również Pacjent Diabetologiczny i Onkologiczny)

Zapis na warsztaty EDUASYST do odbioru na stoisku Atos w czasie Warsaw Dental Medica Show.

09.09.2023 WYKŁADY - Sala nr 1

10:15-10:45

Marek Zakrzewski

Nowoczesna higiena pozabiegowa warunkiem powodzenia łatwych i trudnych procedur stomatologicznych w chirurgii i implantologii (również Pacjent Diabetologiczny i Onkologiczny)

Zapis na warsztaty EDUASYST do odbioru na stoisku Atos w czasie Warsaw Dental Medica Show.

10:45-11:00

Przerwa


11.00-11.45

Renata Dziedzicka

Biosmalto - bioaktywne materiały odbudowujące i pobudzające mineralizację twardych tkanek szkliwa, zębiny i cementu korzeniowego.

Z wykładu dowiecie się Państwo jak stosując bioaktywne preparaty, uzyskujemy najwyższą skuteczność w odbudowie, ultra głębokiej remineralizacji szkliwa, zębiny cementu korzeniowego


11.45-12.30

dr n.med. Agnieszka Pacyk

Ozonowana oliwa z oliwek oraz probiotyk jako ważny element profilaktyki oraz działania wspomagające w chorobach przyzębia.

Podczas wykładu dowiecie się Państwo o tym jak nowoczesne preparaty do domowej higieny jamy ustnej mogą pomóc pacjentom implantologicznym oraz onkologicznym.

Kontekstowy dobór pasty, płukanki czy szczotki pozwala wspierać też leczenie stomatologiczne pacjentów z cukrzycą, kserostomią czy też u sporej grupy nałogowych palaczy. Nowoczesne leczenie nie kończy się więc w gabinecie stomatologicznym. Może bowiem być wspierane innowacyjnymi produktami o działaniu ochronnym dla błon śluzowych jamy ustnej (na przykład po zabiegach periodontologicznych).

więcej…


12:30- 12:45

Przerwa


12:45 - 13:15

prof. dr hab. Piotr Fudalej

Nowoczesne sposoby leczenia ortodontycznego- rola Higienistki


13:15 - 14:00

dr n.med. Katarzyna Ostrowska

Gabinetowe wybielanie zębów: teoria i praktyka

Omówiony zostanie proces wybielania, wpływ na tkanki, wskazania i przeciwwskazania, zalecenia pozabiegowe i możliwe powikłania.

Wykładowca przeprowadzi przegląd dostępnych metod wybielania wraz z case study.

więcej…


14:00-14:45

lek. dent. spec. periodontolog Daniel Gola

Problemy z dziąsłami – jak rozpoznać, od czego zacząć i jaką wybrać metodę?


14:45 - 15:00

Przerwa


15:00 - 15:45

Dąbrowska - Kamińska Aleksandra

Sztuka Kreowania Pozytywnych Doświadczeń z Pacjentami, czyli Inteligencja Emocjonalna w Praktyce

Kreowanie doświadczeń pacjenta to podejście, które stawia na świadczenie usług w taki sposób, aby pacjent czuł się zaopiekowany, zrozumiany i usatysfakcjonowany z opieki, którą otrzymuje. Wraz z inteligencją emocjonalną to kluczowy element opieki stomatologicznej, który wpływa na jakość świadczenia usług medycznych i zadowolenie naszych Pacjentów.


15:45 - 16:00

Zakończenie

Wykłady od wystawców

DZIEŃ 1 (7.09.2023)

10:30 - 11:00

...


11:00 - 11:30

Lek medycyny estetycznej i założyciele kliniki Gold Clinic i hurtowni estetycznej Flawless Poland

The Face - wyższy poziom edukacji , symulator medyczny odwzorowujący ludzką twarz .

LE CIEL ROSY PLLA Filler - rewolucja w medycynie estetycznej - preparat stymulujący produkcję kolagenu

Najlepsza droga do tworzenia estetycznych naturalnych efektów bez wrażenia sztuczności.

Poznaj działanie kwasu L-polimlekowego.


11:30 - 12:00

Piotr ŚwiećMedistom.pl

Nowoczesne systemy wytrawiania i kompozyty w stomatologii zachowawczej.


12:00 - 12:30

Vee S.A.

AI w medycynie, jak skutecznie potwierdzać wizyty


12:30 - 13:00

Grzegorz Woronowicz

Jak otworzyć swój własny gabinet aby ustrzec się przed popełnieniem kosztownych błędów.Przewodnik krok po kroku.


13:00 - 14.00

Dr n. med. Bartosz Suliborski

Propedeutyka atraumatycznych ekstrakcji – kiedy, dlaczego, jakimi narzędziami?

Różnice biomechaniki pomiędzy instrumentami tradycyjnymi, a atraumatycznymi. Jesteś doświadczonym specjalistą z wieloletnią praktyką? A może to początek Twojej drogi w świecie chirurgii stomatologicznej? Ten wykład jest właśnie dla Ciebie!

Jeśli poszukują Państwo praktycznych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu i zależy Wam na stosowaniu technik i narzędzi, które ograniczają znacząco poziom traumatyzacji tkanek to ten wykład nie może ujść Waszej uwadze!

Dla wszystkich uczestników wykładu przygotowaliśmy niespodzianki związane z tematyką wykładu.

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ: p.kocinska@dentalid.pl


14:00 - 14:30

Doktor Katarzyna Mudel, TOTIS PHARMA

TimelessContours: Innowacje w korekcji deformacji i obrzęków związanych ze starzeniem się skóry


14:30 - 15:00

PZWL, dr n.med. Jacek Ciesielski

Od Bondingu do Implantoprotetyki

Premiera drugiej części monografii dr Jacka Ciesielskiego wydanej przez PZWL. Część pierwsza ukazała się w marcu 2023 roku. Monografie recenzowane!


15:00 - 15:30

Prokopenko Yana, TOTIS PHARMA

"Fillers injections in cases of visual deformation of the lower jaw with malocclusion displacement or age-related bone tissue involution "

DZIEŃ 2 (8.09.2023)

10:30-11:30

DMG Polen, Lek. Dent. Przemysław Juzala

Stomatologia małoinwazyjna w podejściu biomimetycznym i interdyscyplinarnym, z wykorzystaniem preparatów ICONE i Ecosite Element firmy DMG

Czy jesteśmy w stanie poprzez interdyscyplinarną współpracę lekarzy stomatologów i higienistek, osiągnąć zadowalający efekt estetyczny?

Nasz wykład to małe studium przypadku technik łączących: wybielanie , infiltrację ICON i odbudowę kompozytową. Mądre planowanie uwzględniające jak najmniejszą ingerencję w naturalne tkanki zęba, pozwala stworzyć niezwykle estetyczny efekty, poprzez integrowanie zabiegów wybielanie zębów, infiltrację białych plam przy pomocy preparatu ICON oraz dopełnienia uzyskanych efektów, subtelną odbudową kompozytem Ecosite Elements. Znajomość wielu technik odbudowy, moje doświadczenie i możliwości materiałowe preparatów DMG, pozwalają na realizację obudów zarówno w odcinku przednim jak i bocznym. Kiedy możemy wykonać subtelną małoinwazyjną pracę kompozytową? A kiedy pacjent wymaga pełnej licówki? Pamiętajmy, że w każdym z tych przypadków, estetyka musi łączyć się z funkcjonalnością, stworzonego wypełnienia. Taka sytuacja ma miejsce tylko wówczas, gdy………do zobaczenia na wykładzie.


11:30 - 12:00

Piotr ŚwiećMedistom.pl

Wykorzystanie formówek Easy Matrix w rekonstrukcji zębów tylnych.


12:00-14:00

Lek. dent Paweł Szuba-Paszkiewicz (Dentity)

Buduj z nami grupę stomatologiczną Dentity – benefity współpracy

 • Zostań partnerem funduszu inwestycyjnego – czym jest Tar Heel Capital oraz grupa Dentity; jak wygląda współpraca z funduszem inwestycyjnym – od pierwszego kontaktu do sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Cyfrowa aksjografia – krok w przyszłość w kompleksowym planowaniu leczenia stomatologicznego – lek. dent. Paweł Szuba-Paszkiewicz
 • Dlaczego wizyta za 450 zł może przynieść stratę dla Twojego gabinetu? Jak to policzyć?
 • Zakupy grupowe – jak odciąża nas Dentity – prosty sposób na optymalizację kosztów gabinetu
 • Dyskusja/Pytania

14:00 - 15:00

dr Dorota Rakowska – lekarz dentysta, FENICE

Kwas trójchlorooctowy w połączeniu z nadtlenkiem wodoru - bezpieczne i innowacyjne leczenie chorób błony śluzowej i przyzębia. Wyrób medyczny FYOX.

PROGRAM:

 • sposób i gdzie został opracowany ten innowacyjny preparat
 • możliwości i wskazania do zastosowania preparatu leczniczego na bazie kwasu trójchlorooctowego w połączeniu z nadtlenkiem wodoru w profilaktyce oraz leczeniu wybranych schorzeń przyzębia.
 • działanie biorewitalizujące, bezpiecznie, bez użycia igły i skalpela – komfortowe zastosowanie
 • wskazania, bezpieczeństwo, rezultaty
 • protokoły zastosowania w wybranych jednostkach chorobowych dziąseł, przyzębia oraz leczeniu ran i stanów zapalnych

15:00 - 16:00

Optical ID, Katarzyna Kurhan

Czy higienistka powinna pracować w powiększeniu?Ergonomia pracy z wykorzystaniem lup medycznych.

Jesteś początkującą, a może doświadczoną higienistka stomatologiczną?

Zastanawiasz się jak praca w lupie może wpłynąć na jakość i komfort

Twojej pracy? Chcesz nabrać przekonania, rozwiać swoje wątpliwości?

Zapraszamy Cię na wykład, który pozwoli podjąć Ci decyzję dlaczego optymalnym wyborem dla Ciebie są lupy Orangedental i Orascoptic w wyłącznej dystrybucji Optical ID.

Poruszane zagadnienia:

 • Czym jest ergonomia w pracy higienistki?
 • Jak przyjąć ergonomiczną pozycję do pracy w lupach?
 • Jakie są zalety pracy w przybliżeniu?
 • Jak nadać optymalnej tempo swojej pracy, dzięki zastosowaniu powiększenia?

DZIEŃ 3 (9.09.2023)

10:30 - 11:30

dr n. med. Anna Babczyńska-Staszewska DMG Polen

Jak wybielanie i infiltracja żywicą ICON mogą zmienić życie pacjenta?

Leczenie białych plam jeszcze całkiem niedawno było możliwe jedynie poprzez inwazyjne opracowanie wiertłem szkliwa i zębiny oraz estetyczne wypełnienie ubytku materiałem kompozytowym.
Przeważnie wiązało się to ze zniszczeniem struktury zęba i jednocześnie z koniecznością wymiany wypełnień co jakiś czas. Coraz częściej jednak w gabinetach stomatologicznych można spotkać się z metodą infiltracji szkliwa, dzięki której możliwa jest bezbolesna niwelacja lub całkowita eliminacja białych plam na zębach w ciągu jednej wizyty pacjenta w gabinecie.

Badania naukowe wykazują, że osoba z pięknymi, jasnymi zębami jest nie tylko uważana za bardziej atrakcyjną, ale właściwie jest ona bardziej uspołeczniona, ma większe szanse na zrobienie kariery zawodowej itp. Innymi słowy, istnieje ogromny wpływ aspekt psychologiczny, a wybielanie zębów to nie tylko trend w modzie kosmetycznej, lecz także silna motywacja wewnętrzna.
Podczas wykładu dowiesz się jak połączyć te dwie metody leczenia tak aby osiągnąć maksymalne efekty estetyczne a uśmiechy Twoich pacjentów były nieskazitelne.


11:30 - 12:00

Piotr Świeć Medistom.pl & Anna Sauk Woson

Skaner wewnątrz ustny nowoczesna technologia cyfrowe zwiększająca efektywność pracy.


12:00 - 14:00

Lek. dent Paweł Szuba-Paszkiewicz (dentity)

Buduj z nami grupę stomatologiczną Dentity – benefity współpracy

 • Zostań partnerem funduszu inwestycyjnego – czym jest Tar Heel Capital oraz grupa Dentity; jak wygląda współpraca z funduszem inwestycyjnym – od pierwszego kontaktu do sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Zaprojektuj uśmiech Pacjenta – usprawnij komunikację ze swoim technikiem – lek. dent Paweł Szuba-Paszkiewicz
 • Co buduje markę osobistą lekarza oraz jak możemy na to wpływać?
 • Employer branding – skuteczny sposób na budowę zespołu – case study
 • Dyskusja/Pytania

14:00 - 15:00

dr Dorota Rakowska – lekarz dentysta, FENICE

Kwas trójchlorooctowy w połączeniu z nadtlenkiem wodoru - bezpieczne i innowacyjne leczenie chorób błony śluzowej i przyzębia. Wyrób medyczny FYOX.

PROGRAM:

 • sposób i gdzie został opracowany ten innowacyjny preparat
 • możliwości i wskazania do zastosowania preparatu leczniczego na bazie kwasu trójchlorooctowego w połączeniu z nadtlenkiem wodoru w profilaktyce oraz leczeniu wybranych schorzeń przyzębia.
 • działanie biorewitalizujące, bezpiecznie, bez użycia igły i skalpela – komfortowe zastosowanie
 • wskazania, bezpieczeństwo, rezultaty
 • protokoły zastosowania w wybranych jednostkach chorobowych dziąseł, przyzębia oraz leczeniu ran i stanów zapalnych

15:10 - 16:00

dr n. med. Katarzyna Mocny - Pachońska

Walka z niewidzialnym wrogiem - najnowsze wytyczne potwierdzone badaniami klinicznymi.

PTS Stomatologia Studenci

08.09.2023

10:00-11:00

prof. Dr. Hab. n. Med. Marzena Dominiak

prof. Dr. Hab. n. Med. Tomasz Gedrange

Witamina D, a wady zgryzu.


11:00-12:15

Teresa Szupiany-Janeczek

Duże i małe prace kompozytowe.


12:15-13:15

lek. Dent. Błażej Szczerbaniewicz

Planowanie i leczenie interdyscyplinarne u pacjentów z zaburzeniami okluzji i stawu skroniowo-żuchwowego.

15:00-16:00

lek. Dent. Paweł Porczyk

W jaki sposób podejść kompleksowo do tematu pokrywania uogólnionych recesji dziąsłowych.