IV Kongres EDUASYST

Eduasyst to wykłady i warsztaty stworzone w oparciu o oczekiwania uczestników – asysta stomatologiczna i higienistki. Naszymi wykładowcami są specjaliści – praktycy, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe. Prowadzą wiele szkoleń oraz są autorami licznych publikacji z dziedziny stomatologii.

Harmonogram Kongresu EDUASYST podczas Warsaw Dental Medica Show

10:00 – 10:15

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI I WYKŁADOWCÓW


10:15 – 11:30

ERGONOMIA PRACY W LUPACH STOMATOLOGICZNYCH

Ergonomia pracy i wpływ lup na jakość realizowanej usługi medycznej.
Wykładowca: mgr. dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska, Prezes Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS, doktorantka
na II wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka wrocławskiej Akademii Medyczne


11:30 – 11:45

COFFE GO

scena dla Stowarzyszenia


11:45 – 12:45

NIECHIRURGICZNE LECZENIE PACJENTA PERIODONTOLOGICZNEGO

Studium przypadków zastosowania systemu Vector w praktyce periodontologicznej.
Możliwości i zakres pracy w polu zabiegowegowym higienistki stomatologicznej.
Wykładowca: dr Marcin Aluchna, Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej.


12:45 – 13:30

BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM.

Procedury postępowania, najnowsze wytyczne i zalecenia, aspekty prawne.


13:30 – 14:30

HAPPY HOUR

przerwa lunchowa (strefa targowa)


14:30 – 15:30

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM IMPLANTO-PROTETYCZNYM

Gabinet zabiegowy, gabinet higieny, profilaktyka domowa.
Wykładowca: Doktor Wojciech Ryncarz, jest absolwentem Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Należy do lekarzy – pionierów, którzy w Polsce wprowadzili w codziennej praktyce leczenie implantologiczne. Swoich pierwszych pacjentów implantologicznych prowadzi od 1992 roku. Jeden z członków- założycieli Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, a obecnie członek Zarządu PASE.


15:30-16:30

PRAKTYCZNE METODY POSTĘPOWANIA I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA W LECZENIU PRZYPADKÓW PERIODONTOLOGICZNO-PROTETYCZNYCH. WZROST KOMFORTU LECZENIA LEKARZA, HIGIENISTKI ORAZ PACJENTA.

Wykładowca mgr Renata Dziedzicka Trener Biznesu, Technik Dentystyczny, szkoleniowiec i wykładowca. Certyfikowany trener higieny jamy ustnej. Od 25 lat zajmuje się prowadzeniem pracowni protetyki dentystycznej oraz konsultacją pacjentów pod kątem doboru technik i narzędzi do higieny jamy ustnej, zębów własnych oraz prac protetycznych stałych/ruchomych (korony, mosty, implanty,protezy) a także aparatów ortodontycznych stałych, jak również nakładek typu clear.


16:30-16:45

LOTERIADA Z NAGRODAMI, KONKURSY

(Indent, Oral-B, ShmittDental)


16:45 -17:00

ZAKOŃCZENIE, ROZDANIE CERTYFIKATÓW